Snakk med folk og ta dem med

Når noe skal endres, en avdeling skal flytte til et annet sted i huset, eller en ny prosedyre skal implementeres. Snakk med folkene rundt deg, og ta dem med deg i arbeidet på en strukturert måte.

Hvis du og din avdeling står overfor en omfattende oppgave, kan en plan for hvordan du skal snakke med folk og når du skal gjøre det, være et godt hjelpemiddel. 

Understøtte forbedringsarbeid

Ved å lage en kommunikasjonsplan kan du på en systematisk måte involvere og skape dialog med dine medarbeidere når mange skal nås. Den kan også hjelpe deg med å planlegge hvem som skal involveres, og hva som er viktig å formidle.

En kommunikasjonsplan kan understøtte en forbedringsprosess, den kan bidra til at beslutninger formidles til rett tid, og sikre at du når de som skal kjenne til hva som foregår i din avdeling.

Leders ansvar

Utarbeidelse av en kommunikasjonsplan er alltid leders ansvar. Det er også leder som har ansvar for at planen blir gjennomført, men det er klokt å delegere ansvar for tiltak til medarbeidere og tillitsvalgte. Ved å samarbeide med ansatte, tillitsvalgte eller andre om gjennomføringen kan du øke engasjementet og motivasjonen hos de berørte, og budskapet når bedre ut. 

Ta gjerne kontakt med oss i kommunikasjonsavdelinga, så hjelper vi deg med å komme i gang.

Av kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen

Mal for kommunikasjonsplan

Sist oppdatert 02.03.2022