Prioriteringsmatrise

En prioriteringsmatrise er et verktøy for å vurdere hvilke ideer dere bør starte med å teste ut dersom dere har flere forbedringsideer. Matrisen bidrar til å sortere ideene etter antatt effekt og hvor krevende de er å gjennomføre.Når det jobbes med forbedringsarbeid kommer det ofte flere gode ideer som alle kan føre til forbedring. Samtidig vil vi unngå å innføre noe som enten har liten effekt, eller hvor sannsynligheten for å få gjennomført tiltaket er lav. 

  • Ha en kort samtale om hver enkelt ide/tiltak i en mindre gruppe
  • Vurder hvor stor effekt dere tror tiltaket har, og hvor krevende det blir å gjennomføre
  • Beslutt hvor i matrisen tiltaket skal plasseres

Ideer som har høy effekt og som er enkle å gjennomføre, plasseres i det grønne området. Disse kan raskt testes ut. Forslag som havner på rødt lar man ligge. 

For ideer som har høy effekt, men hvor evnen til å gjennomføre er lav, kreves det ofte en større gruppe som jobber sammen. 

Dersom en ide har antatt lav effekt, men er enkel å gjennomføre, bør man vurdere om det finnes andre faktorer som kan øke effekten av tiltaket.

Det kan være en utfordring å rangere de forskjellige ideene riktig i forhold til effekt og vanskelighetsgrad, men når det er gjort vil prioriteringsmatrisen gi et overblikk over hvilke av ideene man bør test ut først. 

Test alltid ut en ide i liten skala, så i større skala, for å kontrollere om tiltaket hadde den forventede effekt, før den implementeres.
Sist oppdatert 07.05.2019