Tips og råd for Læringsnettverk

LNV er en metode for effektiv spredning av kompetanse og metodikk, samt erfaringsutveksling. Vår erfaring er at LNV korter ned tiden som brukes til å få implementert beste praksis, og øke sannsynligheten for suksess. LNV er basert på forbedringskunnskap; og inkludere kunnskap om system, prosesser, psykologi, variasjon og erfaringsbasert læring i endring.

 

Diagram

​Etter inspirasjon fra Helsedirektoratet og pilotering på UNN har vi utarbeidet et «gryteklart» opplegg for LNV som er relativt lite ressurskrevende og relativt lett å arrangere. LNV er en effektiv måte å få ting gjort på; LNV har fokus på ett område og sikrer at deltakerne får avsatt tid til å gjøre forbedringsarbeidet. Kapasitet og kapabilitet er to viktige suksessfaktorer for å oppnå varig forbedring. 

Hva er et innsatsområde – og hvordan velge ett?

Vi anbefaler at dere velger ett innsatsområde, og at alle teamene tar med egne forbedringsideer knyttet til dette innsatsområdet inn i nettverket. Området kan være svært spesifikt (som redusert antibiotikabruk), men også mye videre (som reduksjon av ventetider og fristbrudd).
 

Hva er et team, og hvem må inngå?

Forbedringsarbeid lykkes best om en involverer de som jobber innen dette området til daglig, og tverrfaglige team sikrer at flere deler av en arbeidsprosess settes «under lupen» og bidrar til at delprosesser som er avhengig av hverandre inngår i forbedringen. Minst to, og helst 3-4 bør inngå i det enkelte team for å sikre kontinuitet og kompetanse. 
 

Lederforankring og lederfokus – hvorfor og hvordan

Forbedringsarbeid lykkes ved sterk lederforankring og involvering. Om ikke leder deltar i teamet på nettverket, må denne involveres fortløpende i arbeidet. LNV initieres og ledes av ledelsen i klinikken. Leder må sikre at det avsettes tid, engasjere, motivere og etterspørre resultater.
 

Andre tips og råd

  • Bruk tid og energi til å fortelle andre om LNV
  • Involver også andre kolleger som ikke deltar i LNV
  • Vær ute i god tid når LNV skal planlegges slik at fagfolk får mulighet til å delta
  • Bruk statusrapportene. Disse sikrer framdrift og små vennlige dytt
  • Bruk veiledere fra egen klinikk, og knytt disse tett til teamene. Bruk egenevalueringen
  • Brukermedvirkning er viktig for å finne de beste forbedringsideene. Bruk gjerne Engasjert – UNN brukerbank
  • LNV skal være til inspirasjon og motivasjon – premiering, applaus og klapp på skuldra er undervurdert
  • Bruk ressursene som er tilgjengelige på UNN, både kolleger som kan innlede og verktøy/forelesninger som er tilgjengelige f eks på www.unn.no/kf ​
 
Her finner du oppskriften til læringsnettverk med en systematisk oversikt over aktiviteter og hjelpemidler for planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av LNV ved UNN.  
 
Lykke til 
 
Lenangsøyra 08.07.2022 
Tonje A M Drecker, Kvalitetsrådgiver Opin-klinikken og Hege Andersen, Kontinuerlig forbedring
 

Vedlegg 

Sist oppdatert 20.02.2024