Bilde av fjord

Váidudandivššu guvllolaš gealbobálvalus

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord)

Formålet for arbeidet i kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende og deres pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted.

Kontakt oss

Nyheter

 • 31. januar 2024
  Informasjonsbrosjyre CSNAT

  Det er utviklet en informasjonsbrosjyre om CSNAT for bruk i Nord-Norge. Denne kan gis til pårørende når de introduseres for tilbudet.

 • 3. januar 2024
  Tilskudd til kompetansehevende tiltak

  Det er nå mulig for kommunene å søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak. Tiltakene må være for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I tillegg må tiltakene styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter og pårørende.

 • 13. desember 2023
  Nasjonale faglige råd for forhåndssamtaler og planlegging ved forventet begrenset levetid

  Nasjonale faglige råd for forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid er nå publisert etter en bred høring.

 • 13. desember 2023
  CSNAT

  The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) er et verktøy for kartlegging av pårørendes behov for støtte som omsorgsgivere ved alvorlig sykdom.

 • 14. august 2023
  Betydning av hjem i livets sluttfase

  Betydningen av hjemmet i livets sluttfase er sentralt for mange.

 • 8. november 2022
  Barnebøker om kreft på samisk

  Det er oversatt to bøker; Da pappa fikk kreft (Go áhčči oaččui borasdávdda) og Kjemomannen Kasper (Kemo-Kasper ohcá suvrra borasdávdaseallaid). 

Last ned håndboka i lindrende behandling

Håndboken er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase.
Håndboka
Logo Lindring i nord
Sist oppdatert 26.01.2024