Kommunale prosjekter

Helsedirektoratet utlyser hvert år tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Lindring i Nord ønsker å bidra med veiledning til de kommuner som søker om, eller har fått, tilskudd.

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase uansett diagnose og deres pårørende.


Søknad sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Fullstendig utlysning og informasjon om regelverk finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Søknaden behandles av Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med oss i «Lindring i nord». 

Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning både i søknadsprosessen og i forbindelse med gjennomføring av prosjektene når dere evt. har fått midler.
Telefon: 77 62 60 74  
E-post: reg.klb@unn.no

Tildelte midler for nordnorske kommuner​​:

2024

2023​​

2022

2021​

2020

2019

2018

Sist oppdatert 22.05.2024