Ressurssykepleiere

Det er 4 kompetansenettverk i Nord-Norge knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra kommunehelsetjenesten og sykehusene. Her kan du lese om hva kompetansenettverkene kan bidra med samt komme i kontakt med oss.

​​Finnmarkssykehuset med tilhørende kommuner 

Kontaktperson:
Bodil Trosten
E-post: bodil.trosten@unn.no 
Tlf.: 77 75 43 50  eller 90 80 98 47

Lokalt nettverksmøte for Finnmarkssykehuset HF Kirkenes med tilhørende kommuner vil finne sted på Kirkenes sykehus 27.05.24 og lokalt nettverksmøte for Finnmarkssykehuset HF Hammerfest med tilhørende kommuner vil finne sted på Hammerfest sykehus 06.06.24. Invitasjon med program er sendt til ressurssykepleierne på e-post. Hvis spørsmål er det fint om du henvender deg til kontaktperson.  

Oversikt ressurssykepleiere (pdf)

Universitetssykehuset Nord-Norge med tilhørende kommuner

Kontaktperson:
Thomas Hovind
E-post: thomas.hovind@unn.no  
Tlf.: 77 62 60 74  

Nettverksmøte for UNN HF Harstad og Narvik med tilhørende kommuner finner sted i Harstad 16.04.24. Nettverksmøte for UNN HF Tromsø med tilhørende kommuner finner sted i Tromsø 18.04.2024. Invitasjon er sendt til ressurssykepleierne på e-post. Hvis spørsmål, fint om du henvender deg til kontaktperson.

Oversikt ressurssykepleiere (pdf)

Nordlandssykehuset Bodø med tilhørende kommuner

Kontaktperson:
Trude Kristiansen
E-post: Trude.Merete.Kristiansen@nordlandssykehuset.no
Tlf.: 90 77 01 59  eller  75 57 13 60

Nettverksmøte ved Nordlandssykehuset Bodø 20.03.2024. Invitasjon er sendt til ressurssykepleierne på e-post. Hvis spørsmål, fint om du henvender deg til kontaktperson.  

Oversikt ressurssykepleiere (pdf)

Nordlandssykehusene Lofoten og Vesterålen

Kontaktperson:
Bodil Trosten
E-post: bodil.trosten@unn.no
Tlf.: 77 75 43 50 eller 90 80 98 47

  Nettverksmøte ved Nordlandssykehuset Vesterålen 04.06.24. Invitasjon vil bli sendt til ressurssykepleierne på e-post. Hvis spørsmål er det fint om du henvender deg til kontaktperson.  

Oversikt ressurssykepleiere (pdf)

Helgelandssykehuset med tilhørende kommuner

Kontaktperson:
Sølvi Hall
E-post: Solvi.greta.irene.hall@unn.no
Tlf.:  99 60 40 61

Nettverksmøte Helgelandssykehuset med tilhørende kommuner vil finne sted i Mosjøen 29.05.2024. Invitasjon med program vil bli sendt på e-post til ressurssykepleierne. Hvis spørsmål er det fint om du henvender deg til kontaktperson. 

Oversikt ressurssykepleiere​ (pdf)

Om kompetansenettverkene

Det er 4 kompetansenettverk i Nord-Norge knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra kommunehelsetjenesten og sykehusene.

Hensikten med kompetansenettverkene er å bidra til:

  • ​kompetanseheving gjennom undervisning og erfaringsutveksling
  • fagutvikling og kvalitetsarbeid
  • samhandling på tvers av kommunegrenser, og mellom kommuner og lokalsykehus
  • kontinuitet i helse- og omsorgstilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende
  • kollegastøtte i daglige utfordringer innen fagområdet

Organisering

2 nettverksmøter per år tilpasset det enkelte nettverk (mer informasjon om nettverksmøte).

Sist oppdatert 25.04.2024