Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling er under revidering. Vi sender ut informasjon til nettverkene våre når den er ferdig.

​Håndbok i lindrende behandling er utviklet av Kompetansetjeneste for lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». 

Håndboken er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. 

Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan òg være overførbare til andre pasientgrupper.

​Veiledende konverteringstabell for opioider


Konverteringstabellen for opioider revidert etter ny litteratur, gjeldende retningslinjer og forandringer i legemiddeltilgjengelighet.

Veiledende konverteringstabell for opioider i palliasjon kan bestilles ved å sende e-post

Pris kr. 20,-

Inntil 5 stk. konverteringstabeller sendes gratis til legekontorer og institusjoner i Nord Norge.

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling» er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan også være overførbare til andre pasientgrupper.
Last ned håndboka her (pdf)
Logo Lindring i nord
Sist oppdatert 03.03.2023