Lindring i Nord

Kontakt oss

Telefon:

77 62 60 74

E-post:

Reg.klb@unn.no

Postadresse:

Universitetssykehuset Nord-Norge
Kompetansetjeneste for lindrende behandling
Kreftavdelingen
Postboks 13
9038 Tromsø

Ansatte:

Sist oppdatert 26.01.2024