Åsgård er det stedet med flest tilbud. Oversikten under er i første rekke beregnet på de øvrige stedene. Nederst på sida er en oversikt over enhetene i Psykisk helse- og rusklinikken.

Oversikt over enheter i Psykisk helse-og rusklinikkken:


 


Ønsker du å slutte å røyke?

Har du en alvorlig psykisk lidelse og synes det er vanskelig å slutte å røyke? Vi vil ha deltakere.
Les mer om mulighetene
Person som knekker enn sigarett

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware
Sist oppdatert 19.12.2023