Ruspoliklinikken, Tromsø

Ruspoliklinikken tilbyr behandling og utredning for pasienter med avhengighet til alle typer rusmidler, inkludert opioider (som ofte behandles i legemiddelassistert rehabilitering, LAR) og anabole steroider, med og uten psykisk lidelse som tilleggslidelse. Ruspoliklinikkens tilbud gjelder hele Universitetssykehuset Nord-Norge sitt ansvarsområde.

Vi tar imot pasienter fra det året de fyller 18 år. Ruspoliklinikken tilbyr behandling individuelt og i grupper. Ved Ruspoliklinikken har vi også forebyggende familieteam, som er et tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre har psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer, og gir oppfølging med fokus på familiesituasjon og omsorg (se egen beskrivelse av teamet.

Ruspoliklinikken har ansvar for blant annet behandling av spill og/eller rusavhengighet og behandling av pårørende. Vi har også et medansvar for Rusmestringsenheten i Tromsø fengsel og vi har forebyggende familieteam som har ansvarsområde Troms og Finnmark. I tillegg har vi som spesialisthelsetjeneste et veilednings- og rådgivningsansvar til våre samarbeidspartnere.

På Ruspoliklinikken vil du få hjelp til å jobbe med din avhengighet til rusmidler og/eller spill. Det kan være vanskelig å erkjenne for seg selv at rusbruket er ute av kontroll eller at spillingen har tatt helt overhånd. Noen ganger er det kanskje familie, venner eller arbeidsgiver som først begynner å stille spørsmål om ditt forhold til rus og/eller spilling. Vi ønsker å bidra ved å gi deg mulighet til å forstå og jobbe med dine utfordringer. 
Etter at henvisningen er vurdert får du et tilbud om behandling, hvor du også får tildelt en behandler. For noen kan det føles litt utrygt å skulle starte i behandling, og Ruspoliklinikken tar derfor i all hovedsak kontakt med deg på telefon før første time. Oppmøte til behandling er som oftest på Ruspoliklinikken, men vi drar også på hjemmebesøk, eventuelt møter deg hos henviser første gang hvis det føles tryggere. 

For deg som er pårørende så vet vi at det kan være tøft og utfordrende når noen som står en nær har det vanskelig i forhold til avhengighet av rusmidler og/eller spill. Ruspoliklinikken vil hjelpe deg til å sortere i følelser og kanskje også til å sette grenser for deg selv. 

På Ruspoliklinikken har vi også tilbud til deg som er gravid eller du/dere som er foreldre til barn under 6 år, Forebyggende familieteam.  Ta gjerne kontakt med dem for råd og veiledning.

  • Samtaleterapi – hvor fokuset i samtalen kan være motivering, endringsprosessen, hva vedlikeholder avhengigheten, bygging av mestringstillitt og tilbakefallsforebygging
  • Støttesamtaler – i en kort periode for å blant annet hindre tilbakefall
  • Støtte til psykososiale tiltak i samarbeid med øvrig hjelpeapparat – aktivitet, nettverk
  • Samarbeidsmøter, nettverksmøter
  • Gruppetilbud  - vår og høst – annonseres blant annet gjennom vår Facebookside
  • Pasientmedvirkning er viktig i behandlingen og et redskap i den forbindelse er KOR (klient - og resultatstyrt praksis). Et skjema som fylles ut i hver behandlingstime hvor du som pasient vurderer behandlingen og behandleren
  • Lengde på behandlingen – varierer veldig og vurderes individuelt. Noen har god nytte av 3-4 samtaler over en måneds tid, mens andre trenger flere måneder med terapi. Viktig er samarbeid med henviser og øvrige hjelpeinstanser i kommunen, og eventuelt familien til pasienten
  • Utredning -tverrfaglig og nevropsykologisk. Tverrfaglig utredning gjøres gjennom en sosialfaglig, helsefaglig og psykologfaglig kartlegging. Pasienten får etter endt utredning en rapport som gir en anbefaling om det videre behandlingsforløp for pasienten. Ruspoliklinikken kan også tilby pasientene i vår region en nevropsykologisk utredning. Utredningens mål er å stille en funksjonsprofil for kognitiv og emosjonell fungering og hvis mulig konkludere med en differensialdiagnose for pasienter med avhengighetsproblematikk og psykiske lidelser/tilstander. Med utgangspunkt i utredningen kan hjelpeapparatet tilpasse behandling og oppfølgingen til pasienten.  I løpet av utredningen kan pasienten lære mye om seg selv slik at det kan bli lettere å mestre sine utfordringer.  Tverrfaglig og nevropsykologisk utredning gjøres i team og ofte i samarbeid med øvrig hjelpeapparat. 

For å komme til behandling og/eller utredning på Ruspoliklinikken må henvisning sendes til Vurderingsinstans Rus. Fastlege, sosialtjenesten, leger i fengselshelsetjenesten, privatpraktiserende spesialister, leger i andre deler av spesialisthelsetjenesten og annet helsepersonell med rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Henvisningen sendes til: 
UNN HF, Vurderingsinstans rus, postboks 6124, 9291 Tromsø 

Forebyggende familieteam er et lavterskeltilbud. Pasienter som ønsker hjelp kan ta kontakt direkte med teamet. Det kan også fastlege, øvrig hjelpeapparat i kommunen og andre deler av spesialisthelsetjeneste også gjøre. 

Ruspoliklinikken har et ansvar for å sikre at barna til våre pasienter får den informasjon og støtte som de trenger. Pasientens barn og eventuelle omsorg for barn er naturlige tema i pasientsamtalene.

Mange av våre pasienter har førerkort. Ruspoliklinikken ønsker å bidra til at våre pasienter skal kunne beholde sitt førerkort, men det må være i tråd med gjeldende regler og forskrift for førerkort.

 

 

Kontakt

Telefon

Hverdager 08-11.30 og 12-15. Torsdag kun 08-11.30

Postadresse

UNN Åsgård
Ruspoliklinikken
Postboks 6124
9291 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lars Eriksens vei 10 D

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Spilleavhengig? Få hjelp på nett

På Spillsnakk.no kan du som føler behov for hjelp både ta en personlig test, samt benytte en chattetjeneste der du anonymt kan diskutere dine personlige opplevelser direkte med psykolog. Fagpersonene som betjener nettstedet og chatten har taushetsplikt ifølge helsepersonelloven om informasjonen som fremkommer. På spillsnakk er du helt anonym.
Klikk her for å komme i gang
Spillsnakk forside

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaer er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Besvarelsene blir en del av pasientjournal, og kan kun leses av den behandler eller helsepersonell som er ansvarlig for behandlingen. Sensitive opplysninger er underlagt taushetsplikt. Når du har fylt ut og sendt inn de aktuelle kartleggingsskjemaene elektronisk, vil disse bli gjennomgått sammen med behandler. Skjema kan fylles ut på PC og nettbrett med tilgang til internett.
Klikk her for å logge deg inn
Kartleggingsskjema