Ambulant akutteam, Tromsø

Vi skal gi rask vurdering og eventuelt bistand ved alle henvendelser om akutt psykiatrisk hjelp hvor det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten (fortrinnsvis innen 24 timer). Målgruppen er personer over 18 år fra kommunene i opptaksområdet. Vi gir et lavterskeltilbud. Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Teamet har som hovedoppgave å yte rask hjelp for en tidsbegrenset periode i akuttfase av et sykdomsforløp eller alvorlig oppstått psykisk tilstand eller krisesituasjon.

En prioritert oppgave er tidlig intervensjon og stabiliserende tiltak ved indikasjon på psykose, alvorlig depresjon, selvmordsforsøk og alvorlig traumatisering. Teamet tilbyr behandling i den akutte fasen sammen med pasienter, pårørende og andre hjelpeinstanser.

Pasient, pårørende og hjelpeinstanser kan ta direkte kontakt med teamet. Det er ønskelig at alle henvendelser skjer via telefon. Teamets vakt bærer personsøker og nås via sentralbord, UNN. Ved øyeblikkelig hjelp er det ikke påkrevd henvising fra kommunal lege. Man vil per telefon drøfte og vurdere hvorvidt det er en krise som det er hensiktsmessig at teamet bistår i. Det blir krevd egenandel etter gjeldende satser.

Målsetting til Ambulant akutteam, Tromsø:

Målsettingen er å bistå pasienten og dennes private og profesjonelle nettverk i akutte psykiatriske kriser til å mobilisere egne ressurser, slik at de kan finne måter å håndtere problemene på som blir mest hensiktsmessig for dem. Teamet gir bistand i situasjoner der primærhelsetjenestens tilbud alene ikke er nok. Teamet gir et relasjons- og nettverksorientert behandlingstilbud i akutte kriser.

Virksomheten er lagt opp med tanke på å gi et akutt tilbud til personer som opplever:

  • Krise i forbindelse med debut eller forverring av psykisk lidelse
  • Andre psykiske belastninger der personens eller nettverkets ressurser ikke strekker til

Henvendelser kan komme fra pasient, pårørende, fastlege, legevakt, somatisk avdeling ved UNN, fengselet, politi med flere.

Ambulant akutteam har tett samarbeid med fastlegene i vårt opptaksområde. De første samtalene kan ofte finne sted på fastlegenes kontor eller ved kommunal legevakt.

Kontakt

Telefon

Ekspedisjonen

77 62 79 40
Ekspedisjonen kan kontaktes på hverdager mellom 08-15.30

Sentralbord UNN

77 62 60 00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 7, 1. etasje

Vaktberedskapstid:

  • Mandag-fredag:8-21.15
  • Lørdag: 14-21.15
  • Søndag og helligdag: Stengt 
 

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Praktisk informasjon

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
​For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. ​

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager eller ruslidelser. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får innloggingsproblemer kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling.

Klikk her for å logge deg inn
Checkware