Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS)

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) er et regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser for barn og unge i Nord-Norge. Vi retter vår virksomhet mot pasienter, deres familier og behandlere som arbeider med spiseforstyrrelser blant barn og unge i Nord-Norge. RSS tar imot pasienter opp til 18 år med alvorlige spiseforstyrrelser til utredning, diagnostikk og behandling.  Henvisninger blir som regel besvart innen en uke.

Vår tilnærming er tverrfaglig med vekt på miljøterapi, familieterapi, individualterapi og biologiske behandlingsmetoder. Det meste av arbeidet foregår under pasientens innleggelse, i samarbeid med familie og henvisende instans før, under og etter oppholdet hos oss. 

Nyttig informasjon ved innleggelse


Når du og dine foreldre ankommer RSS for innleggelse, blir dere tatt imot av våre ansatte, fortrinnsvis noen av de som skal være i teamet ditt.


Du og foreldrene dine vil få et innkomstprogram med en oversikt over hva som skjer de første dagene av ditt opphold.


Vanligvis er foreldre med under innleggelsen, og de deltar både i samtaler, måltider og aktiviteter. Foreldre sover som oftest på pasienthotellet, som ligger i nærheten av avdelingen, eller i gjesteseng på pasientrommet dersom de ønsker det.


Alle som er innlagt ved RSS får et eget team som møtes hver uke. Teamet består av barnet/ungdommen, foreldre og fagpersoner ved seksjonen. Det kan være psykiater/lege, psykolog/psykologspesialist, familieterapeut, musikkterapeut, kontaktlærer og miljøterapeuter.  I teamet blir vi sammen enig om målene for behandling og hvordan de skal oppnås. Dette formulerer vi i behandlingsplanen din. 


Når du er innlagt får du gå på skole. Skolen (SMI-skolen (Sosialmedisinsk institusjonsskole) ligger i første etasje i samme bygg som RSS. Du får en kontaktlærer som også er med i temaet ditt på RSS. SMI-skolen samarbeider med hjemmeskolen for tilpasning av ditt faglige opplegg, og de gir undervisning både til grunnskole- og videregående elever. Husk å ta med skolebøker/ PC/ skolemateriell.

Ungdom som er innlagt ved RSS har som regel permisjon til hjemmet annenhver helg. Permisjonen er viktig både for deg og foreldrene dine, slik at dere kan ta med erfaringer og det dere har lært på RSS til livet hjemme. Permisjoner er også viktig for å holde kontakt med hjemmemiljøet, venner og skole. Permisjonene planlegges i teamet ditt. Avtaler rundt permisjon kan variere ut fra ulike behov hos den enkelte ungdom og familie. Sammen med teamet evaluerer du og foreldrene dine erfaringen fra permisjonen, og bestemmer hva som blir viktig å jobbe med videre. Hovedregelen ved permisjon er å følge samme matplan og behandling hjemme som på RSS.

RSS har fire faste måltider hver dag og maten består av vanlig kost. Det er stor variasjon i hvilken mat vi har på avdelingen, men vi har ikke alle typer mat. Det er ikke anledning til å ha med medbragt mat.


Både ungdom og foreldre som har matallergier eller andre allergier, bes opplyse om dette før innleggelse, slik at sengeposten kan legge til rette for dette. Opplysninger gis til henviser, som kan være fastlege eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Praktiske forhold ved innleggelse

Ved ankomst får ungdommen tildelt et rom på RSS. Det kan hende at du må bytte rom underveis i oppholdet.

Foreldre som har ungdom innlagt ved RSS får utdelt nøkkelkort.

Ungdommer har ikke lov til å bruke nøkkelkortet. Det er kun foreldre som har lov til dette. Mistet nøkkelkort må erstattes av låntaker.

NB! Nøkkelkort må leveres inn før permisjonsreise.

Både ungdommer og foreldre må alltid gi beskjed til miljøterapeutene når de forlater og når de ankommer RSS. Dette gjelder både til og fra skole, avtaler til terapi, eller dersom dere drar ut av bygget.

Mobiler skal ikke lades nattestid.

Dersom du skal ha besøk av familie eller venner er det fint om du gir beskjed i god tid og avtaler nærmere med miljøterapeutene i sengeposten. Når du får besøk, kan dere benytte et besøksrom.

Vis hensyn når du snakker i telefonen. Snakk helst inne på ditt eget rom. Mobiltelefonene skal ikke være med under måltider.

Det er ikke tillatt å ta bilder, filme eller sende snapper av andre personer i avdelingen, hverken av andre ungdommer, andre foreldre eller personalet. Du kan heller ikke ta bilder der det står navn på noen som er innlagt ved RSS eller navn på ansatte, og du kan heller ikke tagge dem.
Ansatte ved RSS kan ikke være venn med ungdom eller foreldre på FB, Instagram eller Snapchat osv.

RSS gjør av og til uteaktiviteter eller drar på tur, og det er derfor viktig at både ungdom og foreldre har med gode uteklær og sko.  

Til personlig tøy, kan du benytte vaskemaskin og tørketrommel/tørkeskap på vaskerommet på RSS.

Vi oppfordrer alle til å ikke bruke parfyme, dette av hensyn til andre som kan ha allergier eller være plaget av lukten.

Av hensyn til allergier er det ikke tillatt med dyr på RSS.

UNN er et røykfritt sykehus. Røyking må skje på tilvist plass utenfor sykehuset.
Alkohol er ikke tillatt.

RSS er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og har derfor studenter i praksis som du vil kunne møte under innleggelsen.

Tilbud til helsepersonell

Kompetansesenterfunksjonen ved RSS ivaretas blant annet gjennom utdanningsprogrammet "Kropp og selvfølelse", ukentlig konsultasjonstid åpen for behandlere i regionen, kompetansetjenester som fagdager, nettverkssamlinger, opplysningsvirksomhet, veiledning og formidling, samt  fagutvikling for ansatte i RSS.

Regionalt senter for spiseforstyrrelser er medlem av nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser.

Kurs om spiseforstyrrelser

Vi har bidratt i utviklingen av et nytt digitalt kurs om spiseforstyrrelser. Kurset er tverrfaglig og utviklet for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser, og gir en grunnleggende innføring i hvordan forstå og behandle pasienter med spiseforstyrrelser. 


Kurset 
er en del av kompetanseprogrammet «Kropp og selvfølelse». 


Selve kurset

Kontakt

Telefon

Du kommer til resepsjonen i BUPA - du blir satt over til rett person.

Postadresse

Universitetssykehuset i Nord-Norge
Regionalt senter for spiseforstyrrelser
Postboks 43
9038 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

RSS holder til ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). I samme bygg finnes også Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget

Hansine Hansens vei 92

​Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ved UNN Tromsø ligger rundt 300 meter opp i bakken fra hovedinngangen på sykehuset.

Det er sykkelparkering utenfor utgangen, og alle bussene til og fra byen stopper utenfor sykehuset. Det tar fem minutter å gå opp til bygget fra bussholdeplassen.

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale med behandler kan du få tilgang til skjemaet Checkware.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware

Tilbud om konsultasjonstid

Vi tilbyr fagkonsultasjon for fagpersoner som arbeider med barn og unge med spiseforstyrrelser i Helse-Nord regionen.
Les mer om konsultasjonstilbudet
Konsultasjonstid RSS

Film, foto og lydopptak

Filmopptak og bilder være en fin mulighet til å ta vare på minner i en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferer eller gjør andre opptak på sykehuset.
Les mer her
promo_person_som_filmer_colourbox.jpg