Rusavdelingen

Rusavdelingen i UNN er organisert under Psykisk helse- og rusklinikken, og har behandlingstilbud i Tromsø og Narvik. Rusavdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med rus- og avhengighetslidelser i hele Nord-Norge. Fra 1. januar 2019 tilbyr vi behandling som følger pakkeforløp for TSB.

Pakkeforløp TSB - tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser
Henvisning til Rusavdelingen fremmes via fastlege, kommunal rus- og psykiatritjeneste, eller fra andre spesialisthelsetjenester. 

Ved Russeksjon Tromsø som ligger på Åsgårdområdet i Tromsø, finner du disse behandlingstilbudene:

  • Ruspoliklinikken
  • Avrusning Tromsø
  • Rusbehandling Restart
  • Rusbehandling Ung

Ved Russeksjon Narvik, beliggende i Håkvik – ca. 12 km sør for Narvik sentrum, finner du:

  • Avrusning
  • Døgnenheten

For mer omfattende presentasjon av den enkelte behandlingsenheten, gå inn på enhetenes egne nettsider. Se lenker nederst på denne avdelingssida.

 

Kontakt

Sentralbord UNN

Slik finner du fram

Rusbehandling ung, Tromsø

Åsgårdveien 18, Tromsø

Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)

Buveien 75, Håkvik

UNN Åsgård

Åsgårdvegen 40

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager eller ruslidelser. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får innloggingsproblemer kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling.

Klikk her for å logge deg inn
Checkware

Trening for kropp og sjel

Fysisk trening kan bety mye også for den mentale helsen. På Åsgård står et splitter nytt treningsrom klart til pasientene. Rommet ligger rett ved gymsalen. Spør gjerne på avdelingen om hjelp til å komme i gang med treningen din.
Les mer om treningstilbudet her
Trening