Det Grønne korset – pasientsikkerhet hver dag

Det grønne korset er et verktøy som gir daglig fokus på uønskede hendelser, nestenhendelser og forbedringsforslag, og dermed på kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Det grønne korset
 
Det grønne korset er et verktøy som gir daglig fokus på uønskede hendelser, og nestenhendelser. 
Korset gir grunnlaget til forbedringsforslag, og vil ha en positiv effekt på pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og kvaliteten på tjenesten vi leverer. 
 
​Det grønne korset med daglig fokus på kvalitet og pasientsikkerhet vil kunne være et godt hjelpemiddel og også være med på å skjerpe oppmerksomheten og frembringe en kultur for forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet.
 
Pasientsikkerhet handler om forbedringskultur. I en god forbedringskultur er det åpenhet for at ting kan forbedres. Vi må ha med oss de ansatte i det daglige og tørre å løfte små og store avvik fram i lyset. De​t grønne korset hjelper oss å få dette til.
 
Under kan du finne maler og veileder som kan gjøre det enklere for deg å implementere verktøyet i din enhet.
 
Lykke til videre med å sette pasientsikkerhet og forbedringsarbeid på dagsorden.
 
Sist oppdatert 19.02.2024