Bakgrunn mønster

Finn nyttige verktøy og metoder for forbedring

Kom i gang med forbedring

Gangen i et forbedringsarbeid

Forbedringsarbeid går gjennom en rekke faser. Faseinndelingen skissert under baserer seg på erfaringer fra norsk og internasjonalt forbedringsarbeid. Inndelingen kan brukes ved både små og store forbedringsprosjekter. Det å strukturere arbeidet på denne måten vil kunne hjelpe deg til å jobbe mer systematisk. Det finnes andre modeller og fremstillinger av et forbedringsarbeid. Disse modellene er noe ulike, men prinsippene er de samme.

Forbedringsarbeid er ikke en lineær prosess, og du vil kunne oppleve å bevege deg frem og tilbake mellom de ulike fasene. Noen ganger vil du kanskje også oppleve å jobbe i en annen rekkefølge enn beskrevet eller at det er overlapp mellom fasene. Om du trenger hjelp til å komme i gang eller til bruken av verktøyene så er det bare å ta kontakt med oss. 

Figuren under viser de ulike fasene i et forbedringsarbeid:

Gangen i forbedringsarbeid

Takk til Pasientsikkerhetsprogrammet for lån av tekst og bilde fra Forbedringsguid​en​.

Verktøy for forbedring

    Sist oppdatert 29.04.2024