En kvinne i hvit kjole

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)​

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) skal bistå smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidra til økt kompetanse innen smittevern. KORSN skal drive faglig utadrettet virksomhet i hele landsdelen, samt forskning.

Visjon
Helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges skal være null.
 
 
 

Samarbeidsutvalg for smittevernpersonell i Helse Nord (SUSH) ble etablert som eget forum i 1996. SUSH består av regionenes smittevernleger, smittevern-/hygienesykepleiere og tuberkulosekoordinatorer. Under finner du kontaktinformasjon til ditt lokale smittevernpersonell.

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord 

Regional smittevernoverlege, Anne Mette Asfeldt
77 62 60 39
Regional smittevernsykepleier, Merete Lorentzen
77 62 74 36
Regional tuberkulosekoordinator, Tone Ovesen
77 66 94 80
Sekretær, Helene Reinholtsen
77 66 94 50​
Regional antibiotikafarmasøyt, June Utnes Høgli
77 62 62 27
Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset, Kari Stidal Øystese
90 28 46 01
Helgelandssykehuset HF
Smittevernoverlege, Hege Sjåvik
75 06 53 85
Smittevernsykepleier, Unni Sørensen
751 25972 / 48 15 82 94
Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, Synnøve Sætermo
95 81 11 68
Helgelandssykehuset Mosjøen
Smittevernsykepleier, Maren Forsmo Steinsvik
75 11 52 86
Helgelandssykehuset Mo i Rana 
Smittevernsykepleier, Karianne Gjølstad Gregersen
75 12 53 34
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Smittevernsykepleier, Ulrikke Albrigtsen
75 06 51 56
Tb-koordinator, Sølvi Albrigtsen Hansen
75 06 52 44
Nordlandssykehuset Bodø
Smittevernoverlege, Gunille Justad Sundnes
75 57 11 36/ 90 25 98 00
Seksjonsleder, Bente Karin Jensen 
75 57 15 68
Smittevernsykepleier, Synne Solhaug
Smittevernsykepleier, Mailen Eliassen
75 57 19 79
Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, Elisabeth Smihaug
91 83 53 81
Tb-koordinator, Katrine Gjelle Hugaas
75 57 10 98/ 94 19 20 93
Nordlandssykehuset Gravdal
Smittevernoverlege, Gunille Justad Sundnes
75 57 11 36/ 90 25 98 00
Smittevernsykepleier, Janne Løvdal
75 57 21 30
Nordlandssykehuset Stokmarknes
Smittevernoverlege, Gunille Justad Sundnes
75 57 11 36/ 90 25 98 00
Smittevernsykepleier, Tove Anitha Kristiansen
75 42 41 28/ 90 57 86 42
Smittevernsenteret UNN 
Seksjonsleder, Annelin Lyshoel
77 01 56 15
Smittevernoverlege, Torni Myrbakk
77 66 95 68
Smittevernsykepleier, Sylvi Eikrem
77 66 92 49
Smittevernsykepleier, Tina Bogetvedt
77 66 92 47
Smittevernsykepleier, Berit Evenstad
77 62 68 68
Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, Hilde Isaksen
77 62 63 96
Smittevernsykepleier, Jenny Hegna 
91 24 05 04/77 01 52 24
Tb-koordinator, Renate Bendiksen
77 66 94 80
Finnmarkssykehuset Kirkenes​
Smittevernlege, Kåre Arild Hansen
78 97 55 08

Smittevernsykepleier og Tb-koordinator, Anita Brekken
78 96 99 39/93 48 71 54

Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, Nina Alette Wikan
78 96 99 37/90 94 34 35

Finnmarkssykehuset Hammerfest
Konst smittevernlege, Bjørn Wembstad
78 96 92 58

Smittevernsykepleier og Tb-koordinator, Hege Lundmark
78 96 99 45/ 97 40 83 27

Smittevernsykepleier, Silje M. Andersen
78 96 89 51/ 90 88 23 32​


Resistente bakterier er en stadig større utfordring. Bakterier som produserer ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL), meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) og vankomycinresistente enterokokker (VRE) gir ofte anledning til spørsmål. Følgende kan være til hjelp ved hyppig stilte spørsmål:
Prøvetaking
Hvordan og hvorfra tar man prøver for ESBL, MRSA og VRE? Hvordan beskytter man seg ved prøvetaking? Hvilke prøver tar man av pasienter og hvilke av helsearbeidere.

Helseattest/forhåndsundersøkelse av helsepersonell
Helsepersonell plikter å opplyse om risiko for smitte av MRSA og tuberkulose, ved ansettelse eller gjeninntredelse i arbeid i helseinstitusjoner (Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere og tuberkuloseforskriften). 
 
Sykehus og andre helseinstitusjoner har plikt til å tilse at forskriftene overholdes.  

Oppskrift på MRSA-sanering

Stadig flere pasienter blir bærere av resistente bakterier. Vi har laget korte pasientbrosjyrer som omhandler henholdsvis ESBL, VRE og MRSA. Dette kan brukes som tillegg til den muntlige informasjon som gis til pasienter og pårørende.​
 

Det er felles retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord:

Det kan fattes tvangstiltak på gitte vilkår når det er mistanke om smittsom sykdom og pasienten motsetter seg undersøkelse og behandling. Tvangstiltak er beskrevet iTuberkuloseveilederens kapittel 9.2.3.
Kommunelegen og vakthavende infeksjonsmedisinske overlege ved sykehus i helseregionen kan sammen treffe hastevedtak i henhold til smittevernlovens § 5-8 hvis hensynet til smittevernet tilsier at vedtaket blir fattet. Det skal særlig legges vekt på åpenbar fare for smitteoverføring.
Kontaktopplysninger til vakthavende infeksjonsmedisiner:
Seksjon for infeksjonsmedisin, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø
Telefon: 776 26000 (UNN Tromsø sentralbord

  • Gravningen K, Asfeldt AM, Myrbakk T, Isaksen H. Sammen om smittevern. Utposten 2016, 3; side 20-21
  • Bendiksen R, Ovesen T. Forenklet undersøkelse for tuberkulosesmitte, Utposten 2015, 1; side 48
  • Asfeldt AM. ESBL – Hva er det egentlig? Utposten 2014, 5; side 6-7

Regional smittevernoverlege Anne Mette Asfeldt
77 62 60 39

Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen
77 62 74 36

Regional tuberkulosekoordinator Tone Ovesen
77 66 94 80

Regional antibiotikafarmasøyt June Utnes Høgli
77 62 62 27

Sekretær Helene Reinholtsen
77 66 94 50

Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset, vakant
77 75 58 17Sist oppdatert 13.02.2024