Prioriterte analyser ved K-res 2023

I samarbeid med referansegruppen har K-res oppdatert prioriterte analyser og kriterier for innsending av isolater.

Publisert 27.01.2023
Sist oppdatert 06.03.2024

​Lenke til prioriterte analyser og rekvisisjon finner du nederst i artikkelen.

Spesifikt for 2023 ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende:

 • Det er nå gjort endringer i NordicAST algoritmen for påvisning av ESBL-CARBA hos Enterobacterales (se http://www.nordicast.org/). NordicAST algoritmen har nå inkludert ett lignende unntak som K-res innførte i 2022 for Enterobacter spp. og Klebsiella aerogenes. K-res har derfor justert sine kriterier for innsending av Enterobacterales med mistanke om karbapenemaseproduksjon på linje med NordicAST algoritmen.
 • Vi ønsker å minne laboratoriene om at K-res ber om å få tilsendt ALLE (kliniske og bærerskap) VRE isolater og/eller helgenomsekvenserings (HGS) data på disse, for å kunne ivareta vår overvåkningsfunksjon som referanselaboratorium.

Følgende analyser vil bli utført på innsendte isolater:

 • Karbapenemaseproduserende Gram-negative staver
  K-res utfører følsomhetstesting på et utvidet panel av antibiotika, fenotypiske og biokjemiske tester samt PCR på innsendte isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Alle positive funn helgenomsekvenseres.
 • Overførbar kolistinresistens hos Gram-negative staver
  K-res utfører rutinemessig følsomhetstesting for kolistin med referansemetoden (mikrobuljongfortynning) på innsendte kolistinresistente isolater og isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Kolistinresistente isolater gjennomgår helgenomanalyse i forhold til overførbare kolistinresistensgener (mcr-gener). Andre isolater som gjennomgår helgenomsekvensering uavhengig av kolistinresistens vil også undersøkes for overførbare kolistinresistensgener.
 • Vankomycinresistente enterokokker
  K-res utfører følsomhetstesting og genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering på alle isolater som er positive for van-gener.
 • Linezolidresistente enterokokker
  K-res bekrefter resistensfenotypen med mikrobuljongfortynning og utfører genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering.

For alle bakterier som inngår i våre referansefunksjoner utføres det en kjernegenomanalyse (cgMLST) og evt. detaljert fylogenetisk slektskapsanalyse for ivaretakelse av den nasjonal epidemiologiske overvåkning evt. regional/nasjonal smittespredning. 


Kontaktinformasjon

Laboratoriet:
Telefon  77 62 70 32
E-post: K-res@unn.no

Ved faglige spørsmål:

Vedlegg:

Prioriterte analyser K-res (pdf)

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res (pdf)

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res​ (word)