Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)

Døgnenheten har 12 sengeplasser. Vi er lokalisert i naturskjønne omgivelser i Håkvik på Ankenesstrand. Målet vårt er å hjelpe hver enkelt til bedre å mestre sin egen livssituasjon. Vi gir behandling og kartlegger hva som skal til for at pasientene så snart som mulig skal kunne reise hjem og klare seg utenfor institusjonen.

Noen pasienter kommer til kortere opphold for å hindre negativ utvikling av sykdommen og hindre akuttinnleggelse i sykehuset. Andre har behov for oppfølging i forhold til endring av medisiner og når dette ikke kan skje hjemme.

Døgnenheten har fokus på fysisk aktivitet og har flott turterreng rett utafor døra. Vi har aktivitetsgruppe, faste turdager og andre aktivitetstilbud. Aktivitet er svært viktig for alle mennesker og også særlig viktig når man sliter psykisk. Det er gjort mange studier som viser at fysisk aktivitet også bedrer psykisk helse.

Vår personalgruppe har bred kompetanse med videreutdanning innen psykisk helse, krise og traumebehandling, rus og psykiatri og spiseforstyrrelser.

Etter utskriving kan det være aktuelt med videre oppfølging fra poliklinikken og/eller kommunehelsetjenesten. Akutte henvisninger går gjennom ambulant team i deres åpningstid og vakttelefonen utenom deres åpningstid.

Døgnenheten er primært for voksne over 18 år. Av og til vil det kunne være nødvendig med innleggelse for dem under 18 år. Tilbudet til disse gis primært ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Tromsø.

Henvisning

Alle akutte henvisninger går gjennom ambulant akutt team i deres åpningstid og vakttelefonen utenom deres åpningstid.

Ambulant akutteam, Narvik

Kontakt

Slik finner du fram

Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvik

Buveien 62

​Døgnenheten ved Senter for psykisk helse Ofoten ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til senteret med avkjøring fra E6.  ​

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

​Det er rundt 20 parkeringsplasser ved senteret. Vi har gratis parkering.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager eller ruslidelser. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får innloggingsproblemer kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling.

Klikk her for å logge deg inn
Checkware