Enheter

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du hos din behandler eller på helsenorge.no. Husk å søke innen seks måneder etter at reisen er gjennomført.
Les mer på helsenorge.no
Pasientreiser

Har du hatt omgangssyke?

På sykehusene våre behandler vi de sykeste av de syke. For å hindre at de i tillegg svekkes av virusinfeksjoner er det viktig at du som skal til behandling hos oss eller er pårørende er nøye med håndvasken. Du bør også ta kontakt med avdelingen du skal til, hvis du har hatt symptomer på omgangssyke eller noen i familien din har vært syk de siste to dagene. Da kan avdelingen vurdere om du må vente noen dager, eller om du kan komme som planlagt.
Les mer om hvordan du unngår omgangssyke (helsenorge)
En hånd som holder en skje i en vask