Regional vurderingsenhet (RVE)

Regional vurderingsenhet (RVE) skal rettighetsvurdere og prioritere henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord for pasienter hjemmehørende i helseregion nord. RVE skal også vurdere og prioritere søknader som gjelder pasienter bosatt i Helse Nord som ønsker opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak i andre regioner.

Alle pasienter som har behov for nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten er rettighetspasienter og får en frist for når helsehjelpen skal starte. Henvisningene blir vurdert og prioritert i tråd med prioriteringsforskrift og prioriteringsveileder slik at pasienter som trenger det mest skal få tilbud først.

Mer informasjon om henvisningsrutiner og rehabiliteringstilbud

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Oversikt over private og offentlige rehabiliteringstilbud i Helse Nord

Alt om rehabilitering og habilitering i Helse Nord (samleside) 

Dine rettigheter

Rett til vurdering og rett til nødvendig helsehjelp
Som pasient har du rett til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen skal vurderes jf. Pasientrettighetsloven §2-2. Du kan bare velge virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter etter §2-1 b.
 
Alle offentlige og noen private behandlingssteder har anledning til å foreta rettighetsvurderinger. Innenfor ReHabilitering et det egne vurderingsenheter i hver helseregion som vurderer de fleste henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. I Helse Nord er denne oppgaven lagt til Regional vurderingsenhet (RVE) ved UNN,Tromsø.
 
Rett til å klage
Dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, kan du klage. Du kan blant annet klage på at du ikke får rett til nødvendig helsehjelp, og på den fristen som er satt for når utredningen eller behandlingen senest skal starte. Skriftlig klage sendes til Regional vurderingsenhet som har vurdert henvisningen. Hvis vurderingsenheten ikke endrer vurderingen, sendes klagen din videre til Statsforvalteren. Fristen for å klage er fire uker fra du ble kjent med eller burde være kjent med avgjørelsen. Du kan enten klage selv, eller gi andre fullmakt til å klage på vegne av deg. Fullmakten må være skriftlig og signert av deg.
 
For generell informasjon om dine rettigheter se: Helsenorge 

Ansatte i RVE:

 • Nicolaos Panagiotoplus Medisinskfaglig ansvarlig,
  Spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering
 • Anne Winther Seksjonsleder
 • Kirsti Rasmussen Enhetsleder
 • Sigrid Aasnes  Helsesekretær
 • Randi Riise Rådgiver/fysioterapeut
 • Hilde Karlsen Rådgiver/sykepleier
 • Kjellaug Øygard Rådgiver/fysioterapeut
 • Emilio Besada Overlege Spesialist i revmatologi
 • Odd Arne Hansen Overlege Spesialist fysikalsk medisin  og rehabilitering
 • Nikolaos Panagiotopoulos Overlege Spesialist fysikalsk medisin  og rehabilitering

Årsrapporter

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag 08-15.00, stengt mellom kl 11:30-12:00

Postadresse

UNN Tromsø
Rehabiliteringsavdelingen
Regional vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge
Postboks 11
9038 TROMSØ

Slik finner du fram

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Praktisk informasjon

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram