Rehabiliteringsavdelingen

Ved avdelingen tilbys tverrfaglig utredning, veiledning og behandling innen fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, døgn, dag og poliklinisk, samt habilitering, fysioterapi, ergoterapi, logopedi, og sosionomtjeneste. Lærings og mestringssenteret, ambulant rehabiliteringsteam, regional vurderingsenhet og Helse i arbeid er en del av vår virksomhet. Rehabiliteringsavdelingen er lokalisert på flere steder. Gå til "Avdelinger" (lenger ned på sida).

Avdelingen arbeider for å gi pasientene et fullverdig tilbud om medisinsk habilitering og rehabilitering fra første dag i sykehuset, gjennom ulike faser og fram til utskrivning til hjemmet. I tillegg møter pasientene avdelingens ulike faggrupper innen fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjenester og lærings og mestringsvirksomhet i de fleste av sykehusets enheter.   

En stor del av våre tilbud gis ambulant i nært samarbeid med helsepersonell i kommunen. 

Avdelingen har virksomhet  ved alle tre sykehusene i UNN HF og samarbeider nært med kommunehelsetjenesten, private rehabiliteringsinstitusjoner og andre sykehus i Helse Nord.

For mer informasjon og kontaktinformasjon om de ulike enhetene i Rehabiliteringsavdelingen - se informasjonen om de respektive enhetene.