Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR)

Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR-klinikken) er den største somatiske klinikken i UNN, målt i antall ansatte. Klinikken har ansvar for utredning og behandling av pasienter innen en rekke fagområder.

Virksomheten er inndelt i fire avdelinger: 
  • Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling
  • Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdeling
  • Ortopedisk avdeling
  • Rehabiliteringsavdeling (rehabilitering og habilitering)
Klinikken har virksomhet ved alle UNN sine lokalisasjoner, samt ambulante tjenester til foretakene i helseregionen.

 
Klinikksjef: Snorre Manskow Sollid

Kontakt

Klinikksjef Snorre Manskow Sollid

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67