Røntgenavdelingen

Vi har avdelinger Tromsø, Harstad, Narvik, Finnsnes og Nordreisa. For praktiske opplysninger anbefales det å gå til avdelingsoversikten lenger ned på sida.

Majoriteten av pasienter som blir innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge er innom røntgenavdelingen i løpet av sitt opphold. I tillegg er vi behjelpelig med radiologiske tjenester for polikliniske pasienter og har radiologisk akuttmedisinsk funksjon for hele Helse Nord.

Vi er en godt utstyrt avdeling, med blant annet CT, MR, PET CT, mammografi, ultralyd, termografi og konvensjonell røntgen. Vi utfører ca 220 000 røntgenundersøkelser i året, fordelt på lokalisasjonene i Tromsø, Harstad, Narvik, distriktsmedisinsk senter i Midt-Troms på Finnsnes, og distriktsmedisinsk senter Nord-Troms i Nordreisa.

Våre høyt utdannede og motiverte fagfolk ønsker å yte god og forsvarlig utredning og behandling når du trenger våre tjenester.

Som en del av universitetssykehuset har vi undervisningsansvar for leger i spesialisering og radiografstudenter.  Vi driver også utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid.Slik finner du fram

Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, Finnsnes

Helsesenterveien 32

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storslett

Sonjatunveien 21

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67