Diagnostisk klinikk

Diagnostisk klinikk i UNN HF utfører medisinske laboratorietjenester, samt radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg utfører klinikken medisinske og medisinsktekniske tjenester.

Klinikken har felles kjernefasiliteter/teknologiplattform med øvrige klinikker ved UNN og UIT Norges Arktiske universitet. 

Strålevernkoordinator
Strålevernkoordinator skal arbeide for at UNN HF oppfyller kravene til helse, miljø og sikkerhet slik de er fastsatt i strålevernlovgivningen.

Blant flere funksjoner som tillegges strålevernkoordinator kan følgende nevnes: 

Være ressurs og rådgiver i strålevernspørsmål og sikre at retningslinjer og verneutstyr er tilgjengelig, slik at arbeidet kan utføres etter gjeldende anbefalinger. Drive veiledning og undervisning av personell, samt vurdere konsekvenser av uhell og avvik.

Strålevernkoordinator ved UNN er Jon Behring, telefon 776 26986. E-post: jon.behring@unn.no


Kontakt

Klinikksjef Grete Birgithe Steinry Åsvang:

Postadresse

UNN Tromsø Diagnostisk klinikk 9038 Tromsø 

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67