Miljøgiftlaboratoriet, Tromsø

Laboratoriet gjør spesialanalyser av miljøgifter i humant blod og urin, og arbeider med å utvikle analyser også for andre materialer som hår og negler.  Laboratoriet deltar i flere forskningsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt, og ønsker flere prosjekt velkommen.

Laboratoriet bruker de best tilgjengelige instrumentene («state-of- the art» instrumentering) og har utviklet metoder for høy prøvegjennomgang ved analysering av uorganiske elementer (sporstoffer/ metaller) og mange grupper av organiske miljøgifter.

Analysemetoder og repertoar utvikles kontinuerlig og tilpasses hvert forskningsprosjekt.

Miljøgiftlaboratoriet er en del av Laboratoriemedisin, og helsevariabler (eks. lipid-, hormonanalyser etc.) knyttet til hvert prosjekt vil også bli analysert ved Laboratoriemedisin, det samme laboratorium som mottar rutineprøver fra UNN og primærhelsetjenesten.

Miljøgiftlaboratoriet ved UNN er et samarbeid mellom UNN, Norges Arktiske Universitet (UiT) og Helse Nord RHF. Det er organisert som en del av Diagnostisk klinikk, Laboratoriemedisin, Medisinsk biokjemi, UNN.

Personellet knyttet til Miljøgiftlaboratoriet består av leger, kjemikere og laboratorieingeniører.

Dersom du har interesse av samarbeid eller har andre spørsmål kan følgende personer kontaktes:

Laboratorieansvarlig:

Sandra Huber, spesialrådgiver, Dr. rer. Nat.
E-post: sandra.huber@unn.no
Tlf.: 77 67 95 85

Avdelingsoverlege:     

Maria Averina, Dr. Med./PhD
E-post: maria.averina@unn.no

Publikasjoner

Oversikt (pdf)

Kontakt

Postadresse

Universitetssykehuset i Nord Norge
Laboratoriemedisin
Miljøgiftlaboratoriet
Postboks 100
9038 Tromsø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sykehusveien 38

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67