Laboratoriemedisin i UNN

Laboratoriemedisin i Diagnostisk klinikk består av tre medisinske hovedspesialiteter; immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.

Laboratoriemedisin utfører analyser på prøver fra inneliggende og polikliniske pasienter, primærhelsetjenesten og ulike forskningsprosjekt. I tillegg har avdelingen undervisnings- og forskningsoppgaver.

Laboratoriemedisin i Tromsø er akkreditert av Norsk akkreditering i henhold til NS-EN IS 15189:2012.

Immunologi og transfusjonsmedisin
Ring sentralbordet på telefon 776 26000 og be dem calle på vakthavende lege (i tidsrommet 08-16)


Medisinsk biokjemi
Ved medisinskfaglige spørsmål kan legen ved Seksjon for medisinsk biokjemi kontaktes på telefon 468 61 172 (hverdager mellom 09-15).


Klinisk farmakologi
Telefon 900 89 304 (betjent 09-15)

Analyserer blodprøver på løpende bånd

I løpet av 2017 vil Laboratoriemedisin i UNN passere fem millioner analyser. De ansatte har nok å henge fingrene i, med god hjelp fra automatiserte instrumenter:

 

Kontakt

Avdelingsleder Lisbeth Hansen:

Slik finner du fram

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67