Forskning og fagutvikling på nyfødt intensiv

Her finner du informasjon om utviklingsprosjekter som kan berøre pasienter og pårørende hos oss.

Publisert 04.02.2022
Sist oppdatert 30.04.2024

​Trygt hjem

Om førstehjelp og forebygging

Temperaturprosjektet

Dette er et kvalitetsforbedringsprosjekt med formål å undersøke hvilken metode for temperaturmåling av nyfødte som gir mest pålitelige resultater, og som samtidig er mest skånsom for det nyfødte barnet. Det vil samles data til studien på dag 1 og 2 av innleggelsen.

Ny metode for smertescoring hos nyfødte

Våren 2022 tar vi i bruk det nye observasjonsverktøyet COMFORTneo på nyfødt intensiv. Det er et testet og godkjent verktøy for premature og syke nyfødte. Innføringen vil ikke være til belastning for barna, men kan innebære at vi må observere dem oftere enn før.

 ​

​Tverrfaglig samarbeid for økt pasientsikkerhet

UNN`s forbedringsundersøkelse 2020 avdekket behov for å jobbe med det tverrfaglige samarbeidet ved Nyfødt Intensiv. På dette tidspunktet hadde personalet vært gjennom et krevende år med stor arbeidsbelastning. Det var ikke ønskelig at dårlig samarbeid skulle få påvirke arbeidshverdagen vår, så avdelingen gikk inn for å jobbe aktivt med dette. Det tverrfaglige samarbeidet er en viktig faktor for å kunne tilby pasientene og familiene en god, sikker og helhetlig behandling. ​