En baby i en barneseng

Nyfødt intensiv, Tromsø

Nyfødt intensiv er en spesialavdeling for barn som er født for tidlig og barn som av ulike årsaker trenger overvåkning eller behandling rett etter fødselen.

Foreldrene er de viktigste personene i barnets liv, og vi ønsker at dere er aktive i den daglige omsorgen. Dere vil bli inkludert i avgjørelser og gjøremål gjennom hele oppholdet i avdelingen, og vi anser foreldrene som en viktig del av teamet rundt barnet. Når et barn er innlagt på sykehus har begge foreldrene som hovedregel rett til pleiepenger fra NAV. 

 
Vi gjør vårt beste for å skape et skjermet miljø rundt barn og foreldre, til tross for en del teknisk utstyr. Dere vil sannsynligvis møte mange fagpersoner i løpet av oppholdet hos oss, men vi jobber for at dere skal få tett oppfølging av eget sykepleieteam og lege.        
 
 
Vi tar imot barn fra hele Nord-Norge, men hovedsakelig fra Troms og Finnmark. Vi har regionsfunksjon for premature født før svangerskapsuke 26. Barn som hører hjemme i Finnmark og Nordland tilbakeføres til sykehuset i Hammerfest og Nordlandssykehuset når det er medisinsk forsvarlig.
 

Her kan du se en film om hvordan vi jobber:

 

Informasjon til dere som er innlagt

For tidlig fødte og syke barn har et nedsatt og umodent immunforsvar og er ekstra mottakelige for sykdom. Følg disse grunnleggende hygienereglene for å beskytte barnet ditt:

 • God håndhygiene er det viktigste tiltaket du kan gjøre for å skjerme ditt barn for smitte. Vask og sprit hendene grundig når du kommer til barnet ditt, før du gir barnet mat, før du ammer/pumper, etter bleieskift, etter toalettbesøk, etter at du har nyst/pusset nesen, etter at du har brukt mobiltelefon og kamera og når du forlater barnet ditt.
 • Ringer, klokker og smykker skal tas av før du kommer til avdelingen.
 • Unngå parfyme/parfymerte produkter og blomster med sterk lukt.
 • Negler skal være korte og uten neglelakk. 
 • Mobiltelefon må vaskes eller sprites før hud–mot–hud-kontakt.

I tillegg er det viktig å holde orden på rommet og plassen til barnet. Ikke plasser vesker, tøy eller utstyr på gulvet. Alt som faller i gulvet, som dyner, smokker, klær og tøy må skiftes ut og legges til vask. Bruk sko eller sandaler i avdelingen. Kontakt personalet når dere trenger utstyr som bleier, tøy, håndduker og pumpeutstyr. Skap og skuffer i fellesarealene er for personalet.

Smittsomme sykdommer kan være farlig for de små. Dersom du har noen av følgende tilstander, må du ikke gå inn til barnet uten å snakke med en sykepleier, barnepleier eller lege: 

 • Forkjølelse eller influensa, hoste, diaré, oppkast eller forkjølelsessår på leppene 
 • Vannkopper, kusma, meslinger, røde hunder, kikhoste og skarlagensfeber. Det samme gjelder dersom du har vært i kontakt med andre som har hatt sykdommene den siste tiden.

Tilstedeværelse og samspill med barnet er viktig for tidlig tilknytning. Les mer om det i denne brosjyren:


Så raskt det lar seg gjøre ønsker vi at barnet får komme ut og ligge hud mot hud hos en av foreldrene. Hudkontakt fremmer vekst, modning og tilknytning, og er bra for blant annet søvn, amming, melkeproduksjon og immunforsvar. 
 
Når barnet ikke ligger hud mot hud kan det ha behov for varme, fukt og skjerming. Da ligger barnet gjerne i en kuvøse, lukket eller åpen. En lukket kuvøse gir oss likevel muligheten til å observere barnet. Vi kan åpne lukene på sidene og løfte opp taket på kuvøsen slik at dere, med veiledning fra personalet, enkelt kan løfte barnet ut og inn. 
 
Vi tilrettelegger for at dere kan være mest mulig tilstede og delta aktivt i den daglige omsorgen for barnet.

Skjerm barnet mot sterke sanseinntrykk

Mobiltelefon skal alltid være på lydløs, og samtaler tas utenfor avdelingen av hensyn til barna. Dette for å begrense det totale støynivået og bedre vilkårene for barns hjerneutvikling. 

Barn er sensitive for sterke lukter som røyk, snus og parfyme. Parfyme skal ikke benyttes i kontakt med ditt barn. Snusing og røyking bør reduseres til et minimum. Unngå røyking og snusing også i tiden før du skal møte barnet ditt. Tenk på at lukten vil sitte lenge både på hendene og i klærne. 
«Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt.» (Tobakksskadelovens kap. 6, § 28).

Når et barn legges inn på nyfødt intensiv, vil det påvirke hele familien. Ofte vil en eller begge foreldrene være lenge på sykehuset, noe som kan medføre endringer i søskens hverdag. Erfaringsmessig reagerer søsken ulikt, men alle har behov for å bli sett og involvert. Vi oppfordrer foreldre til å være ærlige med søsken, og prate åpent med dem om det som skjer. Søsken forstår og håndterer ofte situasjonen dersom de blir inkludert. 

Søsken vil få tilbud om en informasjonssamtale med lege eller sykepleier, hvor også foreldrene kan delta. Avdelingen kan kontakte andre instanser hvis dere trenger videre oppfølging av søsken. 

Alle søsken er velkomne på avdelingen, men besøket må være avtalt på forhånd, og de må være i følge med foreldre eller andre pårørende. Før det første besøket er det greit å forberede søsken på hvordan det ser ut i avdelingen og hva som venter dem. Besøk kan også gjennomføres digitalt.


Andre tilbud til søsken

Søsken kan bruke lekekrok i avdelingen, i tillegg til lekerommet på barne- og ungdomsseksjonen hvis det avtales på forhånd. Lekeareal utenfor barne- og ungdomsseksjonen kan brukes fritt. 

Det finnes diverse kostnadsfrie tilbud fra ulike aktører som søsken og foresatte kan besøke. Dere vil få nærmere informasjon om dette i avdelingen. 

Dersom søsken i skolealder skal tilbringe tid ved avdelingen, kan Sykehusskolen ordne med skolegang.  

Etter utskrivelse fra barselavdelingen vil dere få tilbud om å bo på ett av våre familierom eller på pasienthotellet. Kost og losji vil bli dekket. 


Familierom

Familierom er et enerom i avdelingen der dere får tilbud om å bo sammen med barnet deres. Bespisning skjer da i avdelingen. Det finnes brødmat/frukt og drikke på kjøkkenet. Vacuumpakket middag til oppvarming finnes i foreldrekjøleskap på fellesstuen. 

Pasienthotellet

 • Måltider: Alle måltider er dekket, og spises i hotellrestauranten. Hvis hotellets spisetider ikke passer med å være sammen med barnet på nyfødt intensiv, ta kontakt med restauranten for å avtale en annen løsning. Hvis dere tar med mat og drikke til rommet, husk å ta restmat ut av rommet, og bring dekketøy og bestikk tilbake til restauranten. 
 • Sove et annet sted? Det er viktig at dere gir beskjed i resepsjonen hvis en eller begge skal sove hjemme eller et annet sted. Det er fordi hotellet må vite hvem som bor der i tilfelle en krisesituasjon oppstår. 
 • Utsjekking: Dere må sjekke ut før kl. 12 på utreisedagen. Ved å kontakte hotellet kan tidspunktet utsettes til kl. 14 uten ekstra kostnader, men dette må avtales med resepsjonen, senest etter frokosttid utreisedagen.

Ta gjerne med privat tøy eller andre personlige eiendeler til barnet. Vi har ikke ansvar dersom dette kommer bort, men vil gjøre så godt vi kan for å passe på personlige eiendeler. Klær, tepper, kluter eller lignende dere ønsker at barnet skal ha på seg eller nært seg, må skiftes daglig, eller oftere hvis det er tilsølt. De må vaskes på høyest mulig temperatur (minst 60 grader). 

Vaskemaskinen som tilhører Barne- og ungdomsklinikken kan benyttes, eller dere kan ta med tøy hjem for vask. Vi anbefaler vaskemiddel uten parfyme. Det som ikke kan vaskes, for eksempel kosedyr, legges i en plastpose før det plasseres hos barnet.

Legevisitt betyr at dere har et møte med legen om hvordan de siste 24 timene har vært med tanke på søvn, mat, velvære og eventuelle smerter/ubehag. 

Dere vil få et kort med oversikt over hva som tas opp under legevisitten («visittkort»). På denne måten ønsker vi å inkludere dere til å delta. 

Det er viktig at dere benytter anledningen til å spørre om ting dere lurer på, eller komme med innspill. Skriv gjerne ned ting dere vil snakke om før visitten, ellers kan det være lett å glemme det.

Lege og sykepleier vil sammen med dere legge planer for det neste døgnet.

Mange føler behov for å snakke med noen om tanker og følelser rundt det å være innlagt på nyfødt intensiv. Både sosionom, psykolog og prestetjeneste kan hjelpe med dette, og tilbyr støttesamtaler til både foreldre og søsken.  

 • Sosionom eller psykolog: Gi beskjed til oss, så formidler vi kontakt. 
 • Preste- og samtaletjenesten: Ta gjerne kontakt selv, eller gi beskjed til oss, så formidler vi kontakt.  

 • Apné Pustestopp i mer enn 20 sekunder. 
 • Aspirat Mageinnhold. 
 • Blodgass En blodprøve som måler oksygen, kulldioksid, elektrolytter og blodsukker i blodet. 
 • Bradykardi/pulsfall Langsom hjerteaktivitet.
 • CPAP En maskin som holder lungene oppblåst slik at det blir lettere for barnet å puste.
 • CUL Forkortelse for ultralyd av hodet.
 • Ductus Blodåre som forbinder lungepulsåre og hovedpulsåre i fosterlivet. Lukker seg vanligvis rett etter fødselen. 
 • ECCO Ultralydundersøkelse av hjertet.
 • Elektrode Ledning med sensorer som er festet på huden. Kan registrere hjerteaktivitet og pustefrekvens. 
 • FM Ernæringstilskudd. 
 • Gestasjonsalder Barnets alder regnet i dager og antall uker etter fødsel. 
 • Glukose Sukker som gis intravenøst og brukes som energikilde.
 • Hight Flow Pustestøtte via en spesielt tilpasset plastslange i nesen. 
 • Intubere Plassere en kanyle/tube i luftrøret.
 • Intravenøst Når medisiner og væske gis direkte i blodet. 
 • Perifer venekanyle En kanyle som legges i en blodåre for å gi medisiner, væske og ernæring. 
 • Piccline Plastslange som legges fra en vene på arm eller fot og inn til større vene som ligger sentralt.  
 • Prematur Født før 37. svangerskapsuke. 
 • Probiotika Sunne levende melkesyrebakterier.
 • Respirasjonfrekvens Antall pust i minuttet. 
 • Respirator Pustemaskin.
 • SAT-måler En måleinnretning festet til huden, måler hvor mye oksygen som er i blodet. 
 • Sonde Tynn slange som går via nese eller munn til magesekken. 
 • Transcutanmåler Måler kulldioksid (CO2) i blodet via en probe som festes til barnets hud.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fløy B2, plan 5

Åpent kun for foreldre med barn som er innlagte på posten.


UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67

Med buss

Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre.

Fra Narvik til Tromsø går Helseekspressen. Rutetabell og fasiliteter.

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).

Kommer du med hurtigbåten?

Det går buss fra havneterminalen. Buss nr 21 går ca 1018.

Med flybuss

Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi

Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.

Med privatbil

Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Parkeringsoversikt for besøkende til Breivika
Kart over Breivika

 

Praktisk informasjon

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klikk her for mer informasjon på nettsidene til Sykehusapotek Nord​

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

​Sykehuskaféen Evert ligger i fløy C plan 3. Du kan også gå til fløy D og ta heisen til plan 3.Sykehuskaféen Evert er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser. Sjekk gjerne Facebook-sida vår.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene.

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Åpningstider Narvesen

Forbehold om avvik på høytidsdager

Ordinære åpningstider :

Mandag-Torsdag: 07:00 - 22:00
Fredag: 07:00 - 21:00
Lørdag: 09:00 - 20:00
Søndag: 10:00 - 21:00

Høytidsdager:

1. Nyttårsdag: Stengt
Skjærtorsdag: 12:00 - 18:00
Langfredag: 12:00 - 18:00
Påskeaften: 09:00 - 15:00
1. Påskedag: 12:00 - 18:00
2. Påskedag: 11:00 - 20:00
1. mai: 11:00 - 20:00
17.mai: 09:00 - 20:00
Kr. Himmelfartsdag: 11:00 - 20:00
Pinseaften: 09:00 - 18:00
1. Pinsedag: 11:00 - 20:00
2. Pinsedag: 11:00 - 20:00
Julaften: 09:00 - 13:00
1. Juledag: Stengt
2. Juledag: 12:00 - 18:00
Nyttårsaften: 09:00 - 15:00

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Vi har flere gjesteparkeringer. Det er en ved PET-senteret, en overfor PET-senteret, og en rett nedenfor legevakta. Gjesteparkeringene er markert med grønt. ​​​

Parkeringa ved legevakta er for legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 30.- pr time 
Kl. 21-07: kr 6 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
For å oppnå denne prisen må det betales/ reserveres beløp for perioden parkering planlegges på parkeringsautomat. 

Maks døgnpris kr 237,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 154,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 107,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

App: Apcoa Flow er appen som bør brukes.Finnes i app-store og google store (google play). Easy park app kan brukes, men da får du 15 % påslag i avgiften.

Motorsykler:
UNN har ikke per i dag egen tilrettelagt parkering for motorsykler for besøkende eller gjester.

Sykkelparkering:
Besøkende kan bruke all sykkelparkering rundt sykehuset.
Om du vil ha parkering nær hovedinngangen er det mest praktisk å bruke:
Plassene på sykkelstativ mellom PET-senteret og universitetet
Sykkelkontainer rett nord for PET-senteret

Diagram


Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Booking
Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: booking.pingvinhotellet@unn.no

Måltider
Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.
 
Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.
 
Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.
 
Hotellet er døgnåpent. 
 
Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.
 

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø

 
Innlagte pasienter i Tromsø

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt

 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)

 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter

 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre

Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​
 

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø
 
Telefon
777 55 100 (hele døgnet)
 

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)
 

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Sengepostene våre har ulike visittider eller besøkstider. Informasjon om disse tidene står på de ulike avdelingssidene. Ta gjerne kontakt med avdelingen hvis du er usikker.

Kurs og møter

 • Tromsøkurset
  Kurset arrangeres for 11. gang høsten 2024. Dette er et spennende kompetansehevingskurs for alle som jobber med premature og syke nyfødte. Vi kan friste med et faglig sterkt program.
  Tromsøkurset
  23.
  september
  2024
  2 dager

Tidlig hjem

Oppfølging med videokonsultasjon til barn som er klare for å fullføre spisetreningen hjemme.
Les mer om Tidlig hjem
Nyfødt

Vil du bli morsmelkgiver?

Som morsmelkgiver er du med på å gi for tidlig fødte barn best mulig ernæring når de trenger det mest.
Les mer om det å gi morsmelk
Baby mates med tåteflaske