ForBedring – Ny handlingsplan

Den nye handlingsplanen til ForBedring har vi utviklet sammen med Personal- og organisasjonssenteret og Bedriftshelsetjenesten. Handlngsplanen fremmer forbedringsmetodikk som metode i etterarbeidet.

Handlingsplanen er følger forbedringsprosessens ulike faser også kjent som "Gangen i forbedringsarbeid". Tanken er å få en bedre, mer systematisk og enklere prosess som styrker etterarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Se videoen under der hensikten med forbedringsundersøkelsen beskrives.

 

 

Støtte, veiledning og opplæring

Kontinuerlig forbedring tilbyr opplæring, veiledning og lederstøtte i forbedringsprosessen.  Dersom din enhet ønsker hjelp i etterarbeidet så ta kontakt her.

Tiltakene gjennomføres med de ressurser/kompetanse vi har i KF i hhv forbedring, veiledning og organisasjonspsykologi og i samarbeid med PO, BHT og andre kolleger der det er hensiktsmessig. 

 


 

Sist oppdatert 07.03.2024