Kurs

  • Den kompliserte bekkenbunnen
    Kurset skal gi økt kjennskap til årsakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder ved langvarige underlivssmerter, i et helhetlig perspektiv. Kurset skal også gi kunnskap om verktøy og praktiske tiltak som kan brukes i klinisk virksomhet.
    Den kompliserte bekkenbunnen
    Dato kommer
Sist oppdatert 09.02.2024