Fagkurs

Fire gode vaner – kommunikasjonskurs for leger i spesialisering ved UNN

Kurset er basert på «De fire gode vaner», et velprøvd kurskonsept som flere norske helseforetak har tatt i bruk for å styrke helsepersonells ferdigheter innen pasientkommunikasjon.

17.
oktober
2024
2 dager
 1. 17. okt. 2024, 08:00 - 16:00
 2. 18. okt. 2024, 08:00 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 17. okt. 2024, 08:00 - 16:00
 2. 18. okt. 2024, 08:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs

Hvor

PET-senteret

Om kurset

  Kurset består av korte forelesninger og praktiske øvelser i grupper.

De fire gode vanene er:

 1. Invester i begynnelsen
 2. Utforsk pasientperspektivet
 3. Vis empati
 4.  Invester i avslutningen

Prinsippene er allmenne og kan brukes i ethvert møte mellom lege og pasient.
Kursinstruktørene tar deltakerne systematisk gjennom hver enkelt vane. I mindre grupper fasiliteres praktiske øvelser. Her får deltakerne mulighet til å bruke problemstillinger fra eget fagfelt til å trene på sine ferdigheter innen effektiv og god pasientkommunikasjon.

Kurset strekker seg over to hele arbeidsdager. Det er en del av læringsaktivitetene under Kommunikasjon i Felles kompetansemål for leger i UNN.

- Kunne bruke kommunikasjonsferdigheter som verktøy i behandlingen (terapeutisk) (Læringsmål 19)
- Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse (Læringsmål 21)
- Kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker (Læringsmål 22)
- Kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media (Læringsmål 23)

Man må delta hele dagen begge dagene for å få kursbevis.
Datoer for kommende kurs legges ut fortløpende.

Informasjon om læringsaktiviteter til Felles kompetansemål (FMK) for leger ved UNN

Forberedelser til kurset:
Tenk igjennom hva som er en vanlig problemstilling i din arbeidshverdag. Finnes det situasjoner hvor du har opplevd, eller gjentatte ganger opplever kommunikasjonen med pasienten som utfordrende?

Kursholdere

 • Ragnar Joakimsen
 • Heidi Høifødt
 • Tove Skjelbakken
 • Svein Bergvik
 • Lars Mandelkow  

Påmelding

 
 

Kontakt

For andre spørsmål, ta kontakt med kursleder Tove Skjelbakken