Etterlattemappen på UNN i ny drakt

Preste- og samtaletjenesten har revidert og samlet etterlattemappen til et hefte, samt tilpasset den til bruk i hele UNN HF.

Publisert 22.09.2022
Sist oppdatert 13.02.2024

Det er nå mulig å finne den digitalt på norsk og nordsamisk. Etterlattemappene vil bli trykket i løpet av høsten, og kan bestilles til avd i UNN HF fra prestetjenesten . 

Brosjyren er spesielt tilpasset de som har mistet noen på sykehuset.  

Den kan lastes ned på Preste- og ​samtaletjenestens side​ (under Veiled​​ning ved dødsfall).​