Fra venstre:Odd Willy Johansen, sykehusprest i Harstad og Narvik, Ragnhild Bjørvik Opsahl, sykehusprest i Tromsø, Torbjørn Askev

Preste- og samtaletjenesten

Preste- og samtaletjenesten i UNN er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler. Vår arbeidsform er samtaler, ritualer, undervisning og veiledning.

Vår avdeling skal betjene hele UNN og har ansatte i Tromsø (Breivika og Åsgård), Harstad og Narvik. Sykehusprest og sykehushumanist betjener alle UNNs enheter på forespørsel eller avtale. 

Tjenester

Preste- og samtaletjenesten ved Universitetssykehuset Nord-Norge kan kontaktes for følgende tjenester:

Sykehusopphold utløser ofte behov for samtale og personlig nærvær. Sykehusets preste- og samtaletjeneste skal møte pasientenes, pårørendes og ansattes behov for samtale om eksistensielle og åndelige spørsmål. Samtalen er en mulighet til å reflektere over, og dele hendelser og tanker som er tunge å bære aleine. Samtalen vil alltid være på premissene til den som søker kontakt.

Vi kan bistå med:

  • ritualisering, både kirkelig og verdslig, ved viktige overganger, for eksempel ved forestående død
  • gruppesamtaler, refleksjoner eller veiledninger over faglig relevante tema
  • ettersamtaler etter alvorlige hendelser eller langvarig moralsk belastning
  • syning, minnestund
  • forbønn og velsignelse
  • gudstjenester og samlingsstunder
  • nattverd og skriftemål
  • dåp
  • vielse

En viktig del av preste- og samtaletjenestens arbeid er støtte og hjelp til pasienter og pårørende ved ulykker og sykdom. Det gjelder både «små» ulykker, og større ulykker og katastrofer.

Denne brosjyren kan gi veiledning, informasjon og trøst til den som har mistet noen på sykehuset:

Brosjyre 

Gihpa

Avdelingen skal være en ressurs og samarbeidspartner for andre faggrupper ved sykehuset i spørsmål om eksistensielle forhold, etikk og åndelig omsorg. Tverrfaglig samarbeid skjer gjennom deltagelse i tverrfaglige behandlingsteam, med undervisning, veiledning og samtaler.

Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke og Human-Etisk forbund skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Preste- og samtaletjenetsen kan hjelpe til å formidle slik kontakt.

Ansatte

Kontakt

Vakttelefon og felles nummer i kontortiden (08.00-15.30)

I Tromsø er vakttelefonen tilgjengelig 1530-2300 for hasteoppdrag

Slik finner du fram

Oppmøtested

Tromsø, Breivika: Fløy A, plan 5 (til høyre for kapellet)
Tromsø, Åsgård: Fagutviklingsenheten, kjelleren i bygg 4
Harstad: Ved kapellet, U.425

 
Kapell i UNN:
Tromsø, Breivika: Kapell og bårekapell, A5
Tromsø, Åsgård: Kapell, ved festsalen i bygg 8
Harstad: Kapell, i underetasjen, U.425
Narvik: Kapell, U1 i A-fløya

UNN Harstad

St Olavs gate 70

UNN Narvik

Sykehusveien 3

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67