CSNAT

The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) er et verktøy for kartlegging av pårørendes behov for støtte som omsorgsgivere ved alvorlig sykdom.

Publisert 13.12.2023

Skjemaet for tiltaksplan er endret, den nye versjonen finnes på nettsiden vår. I tillegg har vi utviklet en informasjonsbrosjyre som kan gis til pårørende. Den ligger som PDF på nettsiden vår i forskjellige versjoner. Brosjyren for UNN HF trykkes opp og kan bestilles hos oss.

Mer informasjon