SMA-behandling for voksne godkjent, hva nå?

Selv om Spinraza-behandling for voksne med spinal muskelatrofi (SMA) nå har blitt godkjent av beslutningsforum, må vi trolig vente til tidligst over sommeren 2023 før de første kan komme i gang.

Publisert 17.04.2023

Les mer om hva Nasjonal faggruppe for SMA-behandling sier på Foreningen for muskelsykes side om temaet her.

Bilde av medisinflaske