Råd om koronavaksinering til personer med nevromuskulære sykdommer

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper).

Publisert 05.01.2021
Sist oppdatert 16.02.2024
Anbefalinger og informasjon direkte knyttet til nevromuskulære sykdommer er publisert på  World Muscle society (WMS) sine nettsider. 

 

For alltid oppdatert informasjon om vaksinasjonsprogrammet i Norge, anbefales bruk av FHIs nettsider​.

Det var tidligere noen spørsmål og svar på denne siden, men denne informasjonen er i dag utdatert, og har derfor blitt fjernet.

Vaksinasjon av barn og ungdom

Vi viser til oppdatert informasjon fra FHI​, og ber alle pårørende ta kontakt med lokal fastlege/annet helsepersonell for oppfølging etter anbefalingene.

I tillegg oppfordres du til å følge Folkehelseinstituttets generelle råd for å redusere smitte:

  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
  • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende
  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Så langt det lar seg gjøre, hold hjemmet rent spesielt overflater som ofte berøres
  • Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
  • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider eller helsenorge.no.

NB!  Vi gjør oppmerksom på at teksten er laget for norske forhold.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om pneumokokkvaksine: