Nytt navn, nye horisonter!

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid tar over navnefakkelen fra NMK-samarbeidet. Sammen skal vi bruke hverandres kunnskap for å gjøre det sjeldne nevromuskulære mer kjent, over hele landet.

Publisert 18.12.2020
Sist oppdatert 13.02.2024

Siden juni 2015 har Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Enhet for arvelig nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo Universitetssykehus, og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser hatt et formelt samarbeid. Dette har vært kjent som NMK-samarbeidet. Målet har vært å «sikre et likeverdig og målrettet landsdekkende kompetansetjenestetilbud til fagpersoner i helse- og omsorgssektoren, fagpersoner i opplæringssektoren og andre tjenesteytere, samt brukere med sjeldne nevromuskulære diagnoser og deres pårørende».

Målet for samarbeidet forblir uendret. Vi vil bidra til at alle skal møtes av kompetente tjenesteytere hvor enn de bor i landet. Vi vil at din fastlege, fysioterapeut, lokale nevrolog, pedagog mm. skal vite hvor de finner kunnskap om din sykdom og dine utfordringer.

I forbindelse med tredje revidering av samarbeidsavtalen har alle tre enhetene hatt grundige evalueringsprosesser for å finne felles og individuelle styrker. I fellesskap har navnet blitt evaluert. En samlet personalgruppe har stemt frem Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid som en dekkende beskrivelse av jobben vi gjør. 

Vi har mange spennende prosjekter på gang, både hver for oss, og sammen. I felles prosjekter får vi stort utbytte av spisskompetansen enhetene besitter. Alle prosjektene ligger beskrevet i samarbeidets virksomhetsplaner og årsrapport, som ligger på NMKs nettsider. Ta en kikk da vel!