Ny senterleder ved NMK

Andreas D. Rosenberger tiltrådte stillingen tidligere i vår. Etter ei tid med overlapping og kunnskapsoverføring skal den tidligere spesialfysioterapeuten nå stå ved roret og manøvrere NMK inn i en ny og spennende fremtid.

Publisert 15.06.2020
Sist oppdatert 11.02.2022

Andreas har jobbet klinisk som spesialfysioterapeut ved NMK i flere år og kjenner brukergruppen og fagmiljøet svært godt. 

Mange nye utfordringer venter, men Irene har i løpet av årene som senterleder banet en god vei for han. Andreas  ønsker å videreføre arven, der fokuset på kompetansen personer med nevromuskulær sykdom møtes med, på alle nivåer i helsevesenet, er sentral.

Nettverksbygging har alltid vært viktig for å utvikle et tilpasningsdyktig og kunnskapssøkende kompetansesenter som kan gi gode tjenester til personer med nevromuskulær sykdom. Våre viktigste nettverk er samarbeidspartnerne i NMK-samarbeidet, brukerforeningen FFM, fagnettverker internt i UNN, samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Sammen vil vi skape fremtidens kompetansetjeneste.