Synergitesting ceftazidim-avibaktam-aztreonam

Synergitesting av kombinasjonen ceftazidim-avibaktam (CAZ-AVI) + aztreonam (ATM)

Publisert 05.10.2022
ESCMID og IDSA anbefaler i noen tilfeller kombinasjonsbehandling med ceftazidim-avibaktam (CAZ-AVI) og aztreonam (ATM) for infeksjoner forårsaket av karbapenemresistente Enterobacterales (1, 2). Dette gjelder spesielt i tilfeller med infeksjoner forårsaket av ESBL-CARBA-B/metallo-β-laktamase (MBL)-produserende Enterobacterales som ofte er resistent mot cefiderocol og nyere β-laktam-β-laktamase inhibitor kombinasjoner som CAZ-AVI og meropenem-vaborbaktam.

Bakgrunnen for bruk av CAZ-AVI sammen med ATM er at ATM er stabil mot nedbryting av MBL, mens avibaktam hemmer klasse A (f. eks ESBL-A og ESBL-CARBA-A), klasse D (f.eks. ESBL-CARBA-D (OXA-48-lik)) og klasse C (ESBL-M/AmpC) β-laktamaser som kan påvirke aktiviteten av ATM. In vitro data og kliniske studier har vist at kombinasjonen CAZ-AVI og ATM kan være terapeutisk fordelaktig i behandling av alvorlige infeksjoner forårsaket av MBL-produserende Enterobacterales (3, 4). Kombinasjonen aztreonam-avibaktam er nå i klinisk fase 3 studier (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03329092).

I påvente av at aztreonam-avibaktam kan bli tilgjengelig har K-res utført en begrenset utprøving av metoder for å påvise eventuell synergi mellom CAZ-AVI og ATM. Synergitesting ble utført med to metoder; (i) agar diffusjon og (ii) buljong elueringstest (5). I agar diffusjonstesten ble CAZ-AVI og ATM lapper plassert hver for seg og i en avstand på 15 mm. I buljong elueringstesten ble lapper med (i) CAZ-AVI, (ii) ATM og (iii) CAZ-AVI og ATM tilsatt separate rør med MH buljong og bakterieoppslemming i henhold til Khan et al. (5). Stammematerialet inkluderte 15 ATM og CAZ-AVI resistente MBL-produserende Enterobacterales samt fem MBL-produserende P. aeruginosa/A. baumannii.

For Enterobacterales ble synergi påvist hos 13 isolater med agar diffusjon (Tabell 1). Synergi med buljong elueringstesten ble påvist hos 12 isolater. Hos tre av isolatene ble resultatene tolket som inkonklusive med buljong elueringstesten siden det ikke ble observert vekst i rør med ATM alene selv om isolatene var ATM resistent. Ingen synergi ble påvist blant MBL-produserende P. aeruginosa og A. baumannii. Resultatene må tolkes med varsomhet i mangel av referansemetode for påvisning av CAZ-AVI + ATM synergi.

Utprøving av ATM + CAZ-AVI synergi hos ATM-/CAZ-AVI-resistente MBL-produserende Enterobacterales.
Species​

Karbapenemase(r)
Agar diffusjonsBuljong eluering
C. freundiiNDM+OXA-48-likSynergiInkonklusiv​1
Enterobacter sppNDMSynergiSynergi
Enterobacter spp. NDMSynergiSynergi
P. mirabilisNDMSynergiSynergi
Enterobacter spp.NDMSynergiSynergi
E. coliNDMSynergiInkonklusiv1
K. pneumoniaeNDMSynergiSynergi
K. pneumoniaeNDM+OXA-48-likSvak synergiSynergi
E. coliNDMSvak synergiSynergi
K. pneumoniaeNDMIngen synergiSynergi
K. pneumoniaeNDMSynergiSynergi
E. coliNDMSynergiSynergi
P. mirabilisNDMIngen synergiInkonklusiv1
K. pneumoniae NDM+OXA-48-likSynergiSynergi
K. pneumoniae NDM+OXA-48-likSynergiSynergi
1 Ingen vekst i rør med aztreonam alene ble observert.

Basert på utprøvingen vil K-res fremover tilby synergitesting med CAZ-AVI og ATM med begge metodene på Enterobacterales isolater ved forespørsel. Synergitesting vil ikke bli utført rutinemessig. Laboratorier som ønsker dette utført på spesifikke isolater må skrive dette i medfølgende rekvisisjon. Testing vil kun være relevant for isolater som er CAZ-AVI og ATM resistente.

Det er viktig å påpeke at resultatene kun gir en indikasjon på mulig synergi og tolkning i en klinisk sammenheng må gjøres med varsomhet.

For laboratorier som ønsker å utprøve metodene internt kan K-res bidra med karakteriserte stammer med definerte karbapenemaser.

Kontaktinformasjon

Laboratoriet:
Telefon  77 62 70 32
E-post: K-res@unn.no

 Ved faglige spørsmål:

Referanser:

  1. ​Paul M, Carrara E, Retamar P, Tangden T, Bitterman R, Bonomo RA, et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) guidelines for the treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacilli (endorsed by European society of intensive care medicine). Clin Microbiol Infect. 2022;28(4):521-47.
  2. Tamma PD, Aitken, S. L., Bonomo, R. A., Mathers, A. J., van Duin, D., Clancy, C. J. IDSA guidance on the treatment of antimicrobial-resistant Gram-negative infections: version 1.0. IDSA. 2022;3/7/2022.
  3. Falcone M, Daikos GL, Tiseo G, Bassoulis D, Giordano C, Galfo V, et al. Efficacy of ceftazidime-avibactam plus aztreonam in patients with bloodstream infections caused by metallo-β-lactamase-producing Enterobacterales. Clin Infect Dis. 2021;72(11):1871-8.
  4. Karlowsky JA, Kazmierczak KM, de Jonge BLM, Hackel MA, Sahm DF, Bradford PA. In vitro activity of aztreonam-avibactam against Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa isolated by clinical laboratories in 40 countries from 2012 to 2015. Antimicrob Agents Chemother. 2017;61(9).
  5. Khan A, Erickson SG, Pettaway C, Arias CA, Miller WR, Bhatti MM. Evaluation of susceptibility testing methods for aztreonam and ceftazidime-avibactam combination therapy on extensively drug-resistant Gram-negative organisms. Antimicrob Agents Chemother. 2021;65(11):e0084621.