Rapport - Bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2022

Referanseanalysene viser markant økning av VRE, LRE og karbapenemaseproduserende Gram-negative i 2022.

Publisert 20.06.2023
Sist oppdatert 26.06.2023
​K-res har nasjonal referansefunksjon for vankomycinresistente enterokokker (VRE), linezolidresistente enterokokker (LRE), karbapenemaseproduserende Gram-negative og overførbar kolistinresistens hos Gram-negative. Som en del av dette arbeidet har K-res i samarbeid med FHI utarbeidet en rapport over forekomst og molekylære genetiske analyser av innsendte isolater i 2022.

Kort oppsummert viser analysen at forekomsten av VRE, LRE og karbapenemaseproduserende Gram-negative har økt markant i 2022. Bakgrunnen for økningen skyldes sannsynligvis flere faktorer inkludert økt testing (linezolid), økt reiseaktivitet etter COVID-19 pandemien og behandling av pasienter fra Ukraina. Påvisning av små utbrudd og tilfeller av sekundærsmitte etter import viser at nasjonal overvåkning, screening og målrettet smittevern er nødvendig for å begrense spredning i norske helseinstitusjoner.

Hele rapporten