Rapport – Bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2023

Referanseundersøkelsene viser en fortsatt økende forekomst av CPO, VRE og LRE i Norge.

Publisert 06.05.2024

K-res har nasjonal referansefunksjon for vankomycinresistente enterokokker (VRE), linezolidresistente enterokokker (LRE), karbapenemaseproduserende gram-negative (CPO) og overførbar kolistinresistens. I samarbeid med FHI har vi utarbeidet en rapport over forekomst og molekylærgenetiske analyser av innsendte isolater i 2023.

Hovedbudskapet i analysen er en fortsatt økende forekomst av VRE, LRE og CPO i Norge. Bakgrunnen for økningen kan tilskrives flere faktorer som blant annet innenlandssmitte, regionale utbrudd, utenlandsreiser og behandling av pasienter fra Ukraina. De molekylærgenetiske undersøkelsene viser en stor diversitet av resistensmekanismer og bakteriekloner. Likevel er det kjente globale høyrisiko kloner assosiert med antibiotikaresistens og smittespredning som dominerer. De genetiske slektskapsanalysene påviste flere intraregionale utbrudd av VRE og LRE samt mulig interregional spredning av LRE. Det ble også påvist intraregional smittespredning av CPO, men det er ingen mistanke om interregional smitte. Genetisk slektskap mellom CPO isolater assosiert med import og spesielt Ukraina ble også påvist, men epidemiologiske data indikerer at smittespredning har skjedd før ankomst Norge.

Hele rapporten