K-res utvider test panel med nye β-laktam-β-laktamase inhibitor kombinasjoner

Meropenem-vaborbaktam og imipenem-relebaktam er to nye β-laktam-β-laktamase inhibitorer som nå er på vei inn på markedet. Meropenem-vaborbaktam er godkjent hos European Medicines Agency, mens imipenem-relebaktam er foreløpig godkjent kun hos FDA i USA.

Publisert 15.10.2019
Sist oppdatert 24.11.2022

​Relebaktam er en β-laktamase inhibitor som er strukturelt lik avibaktam som benyttes i kombinasjon med ceftazidim. Vaborbaktam tilhører en ny klasse med borsyre baserte β-laktamase inhibitorer. Aktivitetsspektrumet til inhibitorene er illustrert i tabell 1.

Tabell 1. Inhiberingsspektrum til vaborbaktam, relebaktam sammenlignet med avibaktam


​Inhibitor​

​​​

​β-laktam partner
​​
Inhiberingsspektrum
ESBL-AAmpC/ESBL-M-CESBL-CARBA-AESBL-CARBA-BESBL-CARBA-D
VaborbaktamMeropenem--
RelebaktamImipenem--
AvibaktamCeftazidim-

 

Både vaborbaktam og relebaktam hemmer klasse A β-laktamaser inkludert ESBL-A og ESBL-CARBA-A enzymer som KPC. Vaborbaktam og relebaktam har også vist aktivitet mot KPC varianter som ikke hemmes av avibaktam. Videre hemmer inhibitorene klasse C β-laktamaser (AmpC enzymer).  I motsetning til avibaktam hemmer ikke relebaktam og vaborbaktam klasse D ESBL-CARBA enzymer som OXA-48 (Enterobacterales) eller ESBL-CARBA-D enzymer hos Acinetobacter. Ingen av inhibitorene hemmer ESBL-CARBA-B (metallo-β-laktamaser).

Studier har vist at både meropenem-vaborbaktam og imipenem-relebaktam kan øke effekten av henholdsvis meropenem og imipenem hos ESBL-A, AmpC og ESBL-CARBA-A (KPC) produserende Enterobacterales. Imipenem-relebaktam er også vist å forbedre aktiviteten til imipenem hos imipenem resistente P. aeruginosa. Begrensede data for meropenem-vaborbaktam kan tyde på at vaborbaktam har liten påvirkning av aktiviteten til meropenem hos P. aeruginosa. Ingen av kombinasjonene har vist betydelig aktivitet mot A. baumannii. 

Brytningspunkter for meropenem-vaborbactam mot Enterobacterales og P. aeruginosa er etablert av EUCAST og implementert i NordicAST tabellen (versjon 9.0). EUCAST har foreløpig ikke etablert brytningspunkter for imipenem-relebaktam.

K-res har nå anskaffet gradient tester med meropenem-vaborbaktam og imipenem-relebaktam. I første omgang vil vi ikke teste for disse rutinemessig på alle isolater, men ber rekvirenter angi på rekvisisjonen om det er ønskelig at vi skal bestemme MIC verdier for meropenem-vaborbaktam og imipenem-relebaktam. Vi jobber med å inkludere meropenem-vaborbaktam og imipenem-relebaktam i våre faste paneler for mikrobuljongfortynning.

Referanser:

  1. Zhanel GG. et al. Imipenem-relebactam and meropenem-vaborbactam: two novel carbapenem-β-lactamase inhibitor combinations. Drugs 2018;78:65-98
  2. Bush K and Bradford PA. Interplay between β-lactamases and new β-lactamase inhibitors. Nat. Rev. Microbiol. 2019;17:295-306

Ved spørsmål kontakt:
Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no ) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no )