Hospiteringsuke på K-res

18.-21. mars 2024 inviterer K-res bioingeniører og leger til hospitering for å lære mer om utvalgte resistensmekanismer.

Publisert 19.12.2023

Hovedtema for hospiteringsuken inkluderer:

  • ​Påvisning av β-laktamaser hos Gram-negative bakterier.
  • Resistensmekanismer hos enterokokker.
  • Bruk av helgenomsekvensering for påvisning av resistensgener og typing av bakterier.
  • Klinisk betydning av antibiotikaresistens.

Programmet inneholder:

  • Teoretisk gjennomgang av ESBLA, ESBLM og ESBLKARBA.
  • Teoretisk gjennomgang av vankomycin-, linezolid- og tigecyclinresistens hos enterokokker.
  • Praktiske øvelser på laboratoriet der dere selv kan analysere og tolke ulike resistensmekanismer innenfor temaene vi gjennomgår.
  • Demonstrasjon av metoder vi benytter på K-res (mikrobuljongfortynning, hurtigtester, synergitest).
  • Bruk av helgenomsekvensering og klinisk betydning av antibiotikaresistens vil bli gjennomgått teoretisk.

Målgruppe: leger og bioingeniører som til daglig jobber i klinisk mikrobiologiske laboratorier.

Hospiteringen er lagt til uke 12 (18. -21. mars 2024).

Oppstart: mandag 18.03.2024 kl. 12:00, og vi avslutter torsdag 21.03.2024 kl. 12:00.

Av plasshensyn er tilbudet begrenset til 10 deltakere, og i utgangspunktet vil det bare være plass til en deltaker fra hvert laboratorium.

Påmelding

Frist: 31. januar 2024.

Påmelding sendes på epost til bjorg.haldorsen@unn.no

Utgifter: Selve hospiteringen er gratis, men deltakerne må selv ordne med reise og opphold. K-res dekker ingen utgifter i forbindelse med dette.

Program

Foreløpig program (pdf)

Kontakt

Trenger du mer informasjon kan du kontakte