Første funn av tigesyklinresistent enterokokk bekreftet i Norge

I vår mottok K-res et Enterococcus faecium isolat med spørsmål om nedsatt følsomhet for tigesyklin fra Helse Sør-Øst. Dette isolatet er det første enterokokkisolatet i Norge som er bekreftet å være tigesyklinresistent.

Publisert 14.11.2022
​Forekomsten av tigesyklinresistens blant kliniske enterokokkisolater er lav (<1%) på verdensbasis (Bender et al.,2018. Drug Resist Updat 40:25-39; Dadashi et al., 2021. Front Med 8:720647). Tigesyklinresistens hos enterokokker defineres med MIC-verdier > 0,25 mg/L og/eller sonediameter < 20 mm for E. faecalis eller < 22 mm for E. faecium. Ervervet tigesyklinresistens skyldes mutasjoner i allerede tilstedeværende gener som kan selekteres frem ved bruk av tigesyklin. Mutasjoner i et spesifikt område av ribosomalt protein S10 (RpsJ) samt mutasjoner som bidrar til økt uttrykk av ribosomalt beskyttelsesprotein Tet(M) eller efflukspumpe Tet(L) er vist å bidra til ervervet tigesyklinresistens hos enterokokker (Bender et al.,2018. Drug Resist Updat 40:25-39; Bender et al., 2020. Microb Drug Resist 6:576-82).

 E. faecium med tigesyklin hemningssone på 21 mm ble isolert i mars fra blodkultur hos inneliggende pasient som hadde fått behandling med tigesyklin pga. tidligere funn av linezolid og vankomycin resistent E. faecium. K-res bekreftet funn av tigesyklinresistent E. faecium med disk diffusjon (20 mm), gradienttest (1mg/L) og mikrobuljongfortynning (0,5 mg/L). Isolatet ble sendt til EUCAST Development Laboratory (EDL) som også bekreftet tigesyklinresistent E. faecium med tilsvarende metoder. Helgenomsekvensering viste delesjon i et spesifikt område av ribosomalt protein S10 hvor endringer tidligere har vært assosiert med ervervet tigesyklinresistens hos enterokokker. Det ble også påvist tet(M) og en tidligere beskrevet delesjon i tet(M) regulator som bidrar til økt uttrykk av tet(M). Dette er det første enterokokkisolatet i Norge som er bekreftet tigesyklinresistent.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no).