Endring i analyseomfang ved K-res

K-res endrer omfanget av analysering på Gram-negative bakterier med mistanke om ESBL-CARBA, ESBL-A og ESBL-M.

Publisert 22.06.2016

På grunn av økning i analyser av isolater med mistanke om ESBL-CARBA og at K-res ønsker å prioritere analysering av mikrober og resistensmønstre som er svært uvanlige og/eller meldepliktige til MSIS, endrer vi på hvordan analysene blir utført og omfang av analyser for hvert enkelt isolat.

Endringene som gjøres omfatter analysering av Gram-negative bakterier med mistanke om ESBL-CARBA, ESBL-A eller ESBL-M som beskrevet nedenfor:

Isolater med mistanke om ESBL-CARBA:

Disse isolatene vil som tidligere bli analysert både med fenotypisk og genotypisk karakterisering. For å kunne gi ut et raskere foreløpig svar har vi etablert en real-time PCR som detekterer de vanligste ESBL-CARBA genene (NDM, VIM, KPC og OXA-48). Denne PCRen vil bli utført daglig så fremst som mulig, og før fenotypisk analyse.

Ved positivt funn vil vi sende ut et foreløpig svar pr. e-post. Vi er derfor avhengige av å ha en til hver tid oppdatert liste med e-post-adresser over relevante personer ved deres laboratorium som skal motta et slikt svar. Vi ber derfor om tilbakemelding med oversikt over e-post-adresser.

Isolater innsendt med tanke på undersøkelse for ESBL-A hos arter med kromosomal klasse C β-laktamase og ESBL-M (plasmid-mediert AmpC):

Som beskrevet i nyhetsbrev tidligere er dette ikke en prioritert analyse ved K-res, men vi tilbyr disse analysene når laboratoriene selv ønsker det. For disse analysene vil vi endre den fenotypiske analysen og ikke lengre utføre en MIC-profil på mikroben. Vi vil fremover utføre et begrenset utvalg av fenotypiske metoder for påvisning av ESBL-A og ESBL-M. Genotypisk analyse av slike isolater vil være begrenset til CTX-M PCR for ESBL-A og en multiplex PCR for ESBL-M.

K-res er behjelpelige med metoder og kontrollisolater til de laboratorier som selv ønsker å etablere egnet metodikk.

Vi ber spesielt om tilbakemelding fra deres laboratorium med e-post adresser for foreløpige svar på ESBL-CARBA positive isolater.

For spørsmål kontakt Ørjan Samuelsen eller Arnfinn Sundsfjord.