Utprøving av nye medikamenter - deltakere søkes

NorTrials Fordøyelsessykdommer søker deltagere til fire ulike studier.

Publisert 05.12.2022
Sist oppdatert 28.07.2023
Det nystartede senter for kli​niske studier ved UNN Tromsø  skal ganske snart starte opp fire studier som inkluderer følgende pasientgrupper: 

 1. ​Non-alkoholisk steatohepatitt (NASH) med fibrose. Pasienter med kjent fettlever og forhøyet ALAT kan være kandidater for deltagelse.
  Utprøving av tablettbehandling som antas å dempe både betennelse og fibrosedannelse (deltagelse innebærer leverbiopsi)
 2. Eosinofil øsofagitt med symptomer tross behandling med protonpumpehemmer eller steroid. 
  Utprøving av ny biologisk behandling (infusjoner)
 3. Cøliaki med symptomer tross glutenfri diett. 
  Utprøving av tablettbehandling (hemmer av tissue transglutaminase)
 4. Cøliaki pasienter velbehandlet med glutenfri diett. 
  Utprøving av immunmodulerende behandling for induksjon av toleranse mot gluten (innebærer glutenprovokasjon)

Alle studier gjelder utprøving av nye medikamenter. Dersom du har en eller flere pasienter som er interessert i å delta i en slik studie kan vedkommende henvises til Fordøyelsessykdommer UNN Tromsø på vanlig vis, merk henvisningen «NORTRIALS». 

Lurer du på noe?
Ring Rasmus Goll på telefon  46 80 35 66