Tjenestetilbudet ved Mikrobiologen på UNN

Til primærhelsetjenesten i opptaksområdet for UNN. Laboratoriet ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) er akkreditert etter standarden NS-EN ISO 15189:2012. Ett av kravene i standarden er at laboratoriet skal etablere formelle fora for kontakt med sine brukere der de kan gi tilbakemelding om service og tjenestetilbud.

Publisert 22.02.2023
​AMS vil med dette oppfordre alle kliniske enheter til å gi tilbakemelding om ønsker og behov som vi kan bidra til å løse. 

Ved tilsvarende henvendelse i november 2019 fikk vi mange nyttige tilbakemeldinger, og under pandemien har vi hatt tett kontakt med fagfolk både innenfor helseforetakene og i primærhelsetjenesten. Selv om ikke alle ønsker er oppfylt tar vi dem med i det videre arbeidet. Tilbakemeldingene kan dreie seg om nye analyser og tjenester, eller det kan være justeringer av rutiner og prosedyrer ved laboratoriet. Vi vil imidlertid presisere at spørsmål knyttet til Felles prøvemottak og funksjonalitet i DIPS Arena med fordel kan rettes til de enheter som har ansvar på disse områdene.

Alle tilbakemeldinger skal bli lest og tatt inn i våre interne prioriteringsdiskusjoner. Mange ønsker kan kreve investeringer i utstyr, økt bemanning eller endring av laboratoriets arbeidstid. Det er ønskelig at også dette kommer fram slik at laboratoriet kan forfølge saken i kommende budsjettprosesser.

Svar kan sendes til Gunnar Skov Simonsen​ eller til e-postadressen analysetilbud.ams@unn.no. Dersom det er ønske om et møte for nærmere diskusjoner vil vi selvfølgelig imøtekomme dette.