Oppbevaring av formalin til fiksering av vev

Vi har blitt gjort oppmerksom på at noen steder oppbevares formalin (4% formaldehydløsning med fosfatbuffer) til fiksering av vev i kjøleskap. Dette bør ikke gjøres fordi det kan oppstå utfellinger og føre til at fikseringstiden blir lengre. Dette kan ha betydning for resultat og kvalitet på våre analyser.

Publisert 26.04.2021
Sist oppdatert 27.03.2023

Formalin skal oppbevares i romtemperatur. Materiale fiksert i formalin skal stå i romtemperatur. Se også fagområdet  klinisk patologi i UNN's laboratoriehåndbok.