Nytt pasientkurs - hvordan håndtere senfølger av covid-19

Senfølgeklinikken ved UNN Tromsø arrangerer dagskurs for deg med senfølger etter covid-19. Tilbudet er åpent for alle i Nord-Norge, men krever henvisning.

Publisert 17.03.2023
Sist oppdatert 08.02.2024

Tilbudet er for de som har vedvarende, komplekse og sammensatte plager/symptomer.

Kurset er en del av behandlingsforløpet ved covid-19.

Les mer om lærings- og mestringskurset