Nytt e-læringskurs om dysfunksjoner i bekkenbunn

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB) har utviklet et nytt og unikt e-læringskurs. Kurset «Utredning og behandling av bekkenbunnsdysfunksjoner» er et tverrfaglig nasjonalt samarbeid.

Publisert 17.11.2022
Sist oppdatert 26.07.2023

Kurset er spesielt godt egnet for fastleger, leger i sykehus, fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell som møter, utreder eller behandler pasienter med bekkenbunnsdysfunksjoner.

Kurset gir kunnskap om tverrfaglig og systematisk tilnærming til dysfunksjoner i bekkenbunnen med fokus på vannlatningsfunksjon, avføringsfunksjon, seksualfunksjon og smerter. Kurset gir grundig kunnskap om utredning, samt innføring i konservativ behandling og oversikt over kirurgiske behandlingsmetoder.

Dette er et nettbasert kurs med beregnet tidsbruk på cirka 5 klokketimer. Ved å gjennomføre alle kapitlene vil du få kursbevis. Informasjon om ulike forhåndsgodkjenninger av kurset er beskrevet på kurssiden.

​Selve kur​set ​​